Holmås skal lede kommunalkomiteen

SVs stortingsgruppe vedtok søndag hvordan gruppens medlemmer skal fordele seg på komiteene på Stortinget. Heikki Holmås får toppvervet i kommunalkomiteen.

Parlamentarisk leder Audun Lysbakken blir medlem av utenriks-og forsvarskomiteen, mens parlamentarisk nestleder Inga Marte Thorkildsen kommer til å sitte i finanskomiteen, skriver SV på sine hjemmesider.

Snorre Valen blir medlem av energi- og miljøkomiteen og Geir Ketil Hansen av helse- og omsorgskomiteen. Karin Andersen skal stille i arbeids- og sosialkomiteen og Aksel Hagen i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Akhtar Chaudhry er fra før 4. visepresident på Stortinget, og skal også være medlem av justiskomiteen. Rannveig Andresen skal sitte i familie- og kulturkomiteen.

Videre blir Alf Holmelid SVs representant i næringskomiteen. Hallgeir Langeland skal være medlem både av transport- og kommunikasjonskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen.