Homleid

Hoksrud om Follobanen-kontrakter: - Tar det alvorlig

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Bård Hoksrud uttalte under Fabeko-konferansen at man tar bekymringsmeldingene om utenlandskontraktene på Follobanen alvorlig i departementet.

– Vi har fått mange bekymringsmeldingene fra næringen om de kontraktstrategier og de valg av entreprenør som Jernbaneverket har gjort på Follobanen, og jeg skal love dere at dette er sak vi skal følge opp, sa statssekretær Bård Hoksrud da han innledet på Fabeko-konferansen fredag.

Tidligere i mars kunne Byggeindustrien skrive om Jernbaneverkets avlysning av Oslo S-kontrakten i Follobaneprosjektet.

Denne uken sendte EBA et brev til jernbanedirektør Elisabeth Enger, hvor de uttrykte sin bekymring over Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser.

«Det er uheldig for næringen og samfunnet at konkurranser må avlyses, som vi nå opplevde på Follobanen. EBA tror det er helt avgjørende at Jernbaneverket i fremtiden tydelig kommuniserer sin strategi, ikke bare tilknyttet valg av entrepriseform, men også hva gjelder valg av kontraktsstandarder og kontraktsbestemmelser», skrev EBA-direktør Kari Sandberg i brevet.

En sammenslutning av selskapene Acciona Infraestructuras S.A. fra Spania og Ghella S.p.A. fra Italia ble tidligere i mars innstilt av Jernbaneverket til å få Follobane-kontrakten for tunnelarbeid med tunnelboremaskiner (TBM), den hittil største enkeltkontrakten for jernbaneutbygging i Norge.

Bård Hoksrud mener det er viktig med garantier når utenlandske entreprenører vinner kontrakter på norske offentlige prosjekter.

– Vi må ha tiltro til at Jernbaneverket har handlet riktig, men vi er likevel bekymret over de reaksjonene vi får. Det er store komplekse prosjekter som skal gjennomføres, og vi må ha en garanti for at de selskapene som kommer inn, har den kompetansen som trengs, sa han.

– For min del mener jeg det et galt dersom norske anleggsarbeidere må permitteres og at de må gå til NAV i stedet for å gå på jobb, fremholdt Hoksrud.

Hoksrud benyttet også anledningen til å snakke om det nye veiselskapet, og hva som blir oppgavene til selskapet.

Veiselskapet skal, ifølge statssekretæren, ta seg av de store prosjektene på hovedveiene i Norge, og selv om Hoksrud sier at han regner med at en rekke personer vil gå fra Statens Vegvesen til det nye selskapet, vil det være mange store og interessante oppgaver igjen i Vegvesenet.