Hoffsveien 17

På Skøyen i Oslo har HENT truffet blinkskudd i et kontorbygg med høye krav og spennende løsninger.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Nybygg kontor

Bruttoareal: 6.000 kvadratmeter

Byggherre: Fram Eiendom

Prosjekt- og byggeledelse: Aase Prosjekt

Totalentreprenør: HENT

Kontraktsum eks. mva.: 140 millioner kroner

ARK: SJ Arkitekter

LARK: Norconsult

Rådgivere: RIB, RIBr, RIAku, RIM, RIV: Norconsult l RIB betong: Kynningsrud Prefab l RIG: Løvlien Georåd l RIE: Prosjekt & Enøkpartner

Underentreprenører og leverandører: Riving: AF Decom l Glass og fasade: Alupoint l Gulvbelegg og Malerarbeid: ATG l Gulvstøp: Betotec l Sundolitt: Brødr. Sunde l Armering: Celsa l Tømrerarbeider: EFC Norge l Rekkverk: GBS l Rørlegger: GK Rør l Elektro: Hauge Elektro l Terrazzo: Hesselberg Bygg l Taktekker: Icopal Tak l Prefab råbygg: Kynningsrud Prefab l Lås og beslag: Lexow Låsservice l Solskjerming: Lunex l Byggevarer: Maxbo Proff l Systemparkering: Metrisk l Tredører: Nordic Door l Ståldører: Robust l Vinduer: Norgesvinduet Bjørlo l Naturstein: NSM l Systemvegger/-himlinger: Oslo Bygginnredning l Blikkenslager: Sigfred Bentzen & Sønn l Heis: Thyssenkrupp Elevator l Parkett: Tremiljø Prosjekt l Sedumtak: Vital vekst l Spunt/peling: Kynningsrud Fundamentering l Betong: Turboconstroi Norge l Mur/puss/flisarbeider: SH Bygg l Sykkelparkering: Laud Produkter l FDV-dokumentasjon: Curotech l Branntetting: Byggimpuls l Betongsaging: AiP l Grunnarbeid/utomhus: Becker Entreprenør l Kjøkken: Idema/Norrøna

Hoffsveien 17 har ikke blitt bygget uten utfordringer, men nå som bygget er overlevert byggherre Fram Eiendom, kan entreprenør HENT slå fast at kontorbygget er en fulltreffer.

Det fem etasjer høye nye kontorbygget i Hoffsveien på Skøyen i Oslo fremstår som et friskt og smakfullt nytt innslag langs veien mot Smestad. Fasadene er forblendet med naturstein og lys grå teglstein, bygget preges av store vinduer med karmer som gjør at vindusrutene popper ut av fasaden, og en stripe av lys setter en solid strek under inntrykket av at dette er et kontorbygg hvor man har satset.

I første etasje har bygget store, åpne lokaler med store vinduer, og det er dermed åpent for både næring og handel, avhengig av hva markedet etterspør.

Framoverlent

Byggherre Fram Eiendom har valgt fra øverste hylle i mange av løsningene i prosjektet, og prosjektleder Alexander September i totalentreprenør HENT bekrefter at det er et bygg med det lille ekstra.

– Byggherre har valgt gode produkter for å få et kvalitetsbygg, og folk har også bemerket det når de har vært på befaringer her. Fram har fått mye for pengene her, og vi er veldig stolte av bygget. Det er helt klart et av de fineste byggene jeg har vært med på å bygge, forteller September stolt.

Innleid prosjektleder Karoline Andersen, som under prosjektet jobbet for byggherreombud Aase Prosjekt, forteller at byggherre Fram Eiendom ofte må tenke annerledes enn de fleste andre byggherrer.

– Fram skal eie og drifte dette bygget i mange år fremover, og har dermed et langt tidsperspektiv og fokus på kvaliteter som skal holde seg godt over tid. Spesielt i fellesområdene er det lagt inn gode kvaliteter, forteller hun.

Prosjektlederen skryter over byggherrens evne til å skape et godt prosjekt.

– Fram er en beslutningsdyktig byggherre med kvalitetsfokus som evner å prioritere de viktige beslutningene i et prosjekt. Prosessene blir ikke dratt ut unødig med dem, sier hun.

Trang tomt, stramt skjema

Hoffsveien 17 ligger mellom bilvei, boliger og butikker, og entreprenøren har hatt lite plass å boltre seg på i byggeperioden. Da HENT først begynte med riving i mars 2017, var det en samling av eldre bygg på tomten, og selv om rivejobben ikke bød på særlig mye overraskelser, har grunnarbeidet på tomten vært utfordrende.

Grunnen i området består av mye kvikkleire, og da entreprenøren begynte grunnarbeidet i midten av mai, måtte hele byggegropen spuntes med innvendig avstivning, og gropen måtte graves ut seksjonsvis med magring mot spunten.

Bygget er pelet til fjell, men siltlommer i fjellet førte til brekkasje i fjellet og behov for betonginjisering. Dette skapte forsinkelser tidlig i prosjektet. Betongarbeidet i byggegropen ble gjennomført parallelt med spunting og peling for å klare de stramme tidsfristene.

– Det var trangt, men vi løste det takket være god logistikk, sier September.

Den plasstøpte parkeringskjelleren er støpt i vanntett betong, da grunnvannsnivået i området ligger kun én meter under bakkeplan. Takket være to parkeringsheiser har man lyktes med å få 45 parkeringsplasser med kun én etasje i kjelleren.

Null skader

Prosjektlederen forteller at de tok de forholdsregler som de kunne med tanke på grunnarbeidet, med boretrykksmålinger og den geologiske rapporten i bunn, men i en spesielt krevende fase av prosjektet sviktet en av spuntene, og prosjektet måtte evakuere.

For å tilrettelegge for to bilheiser i parkeringskjelleren i prosjektet, måtte to store gruber graves ut inne i en allerede trang byggegrop, og mens dette arbeidet pågikk, var det altså en spunt som gled ut.

– Arbeidet ble stanset, og tiltak for å få på plass nye avstivninger ble umiddelbart satt i gang. Her vil jeg gi skryt til geotekniker og grunnentreprenør for smidigheten på å få løst dette. Det kostet ikke mye tid siden vi reagerte så fort, og det var aldri noe fare for liv og helse eller for omkringliggende terreng. I prinsippet fikk vi bare bekreftet at rutinene våre fungerte, forteller September.

Prosjektet, som på det meste har hatt 70 mann i sving på samme tid, har, ifølge prosjektlederen, opplevd null ulykker, minimalt med nestenulykker, og har ikke hatt skader med fravær.

Til tross for gode HMS-tall måtte prosjektet evakuere en andre gang da en acytelenflaske tok fyr under sveising sommeren 2017. Siden man fryktet at flasken kunne eksplodere, ble både byggeplassen og området rundt evakuert, og en aksjon med både politi og brannvesen skapte trafikkork helt ut til Ring 3. Situasjonen ble løst av at skarpskyttere skjøt hull i gassflasken for å lette trykket og eliminere eksplosjonsfaren.

Very Good

Hoffsveien 17 er et BREEAM-bygg som står til karakter «Very Good». September forteller at de har hatt god nytte av miljø-kompetansen som HENT har i egen organisasjon i prosjektet.

– Vi har veldig god kompetanse på BREEAM på huset, og vi har hatt en egen koordinator på prosjektet som har sittet med ansvaret. Blant annet har vi hatt ekstrem god avfallshåndtering her. Resirkuleringsgraden har vært på 97 prosent, sier prosjektlederen.

Bygget var opprinnelig bestilt uinnredet foruten et sentralt atrium og trappesjakter, men i mars 2018 ble innredning av tredje og fjerde etasje også bestilt.

– Det har vært ekstremt stram byggetid. Vi måtte sette i gang med prosjekteringen av innredningsjobben sammen med byggherre Fram og med leietaker, og innredningen av etasjene ble bygget parallelt med yttervegger og råbygg som allerede lå i kontrakten. Det var vellykket, men det var en stram fremdrift, sier prosjektlederen.

September understreker at et utfordrende prosjekt som Hoffsveien 17 ikke ville vært mulig uten gode medarbeidere og samarbeidspartnere, og trekker frem flere av underentreprenørene som han mener fortjener honnør.

Spesielt SH Bygg, som har gjort fasadearbeidene med teglstein, og betongentreprenør Turboconstroi får skryt av prosjektlederen.

– Vi vil takke alle underentreprenørene, selv om noen har bemerket seg spesielt. Og selv om det har vært noen kamper underveis, vil jeg takke for et godt gjennomført prosjekt, sier han.