<p>– Vi må vri om bryteren og ha HMS i tankene hele tiden, i alle faser av prosjektene. Ingenting er viktigere enn at samtlige som jobber hos oss skal komme trygt hjem etter jobb, sier adm direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør. (Foto: Svanhild Blakstad)</p>En rekke leverandører og underentreprenører var samlet til Veidekkes HMS-dag i Oslo 10. september. Foto: Foto: Svanhild BlakstadVeidekke Entreprenør arrangerte HMS-dag for underentreprenører og leverandører 10 september. Foto: Foto: Svanhild BlakstadVeidekke Entreprenør arrangerte HMS-dag for underentreprenører og leverandører 10 september. Foto: Foto: Svanhild BlakstadVeidekke Entreprenør arrangerte HMS-dag for underentreprenører og leverandører 10 september. Foto: Foto: Svanhild BlakstadVeidekke Entreprenør arrangerte HMS-dag for underentreprenører og leverandører 10 september. Foto: Foto: Svanhild BlakstadDistriktsleder Hans Olav Sørlie i Veidekke Entreprenør Oslo. (Foto: Svanhild Blakstad)Adm direktør Dag Andresen under Veidekke Entreprenørs HMS-dag 10 september.Roy Krogh i Optimera demonstrerte fallsikringsutstyr. Foto: Foto: Svanhild BlakstadEirik Huseby fra Ramirent.

HMS: – Vi må vri om bryteren!

Denne uka arrangeres HMS-uka i Veidekke, og onsdag samlet Veidekke Entreprenør 130 underentreprenører og leverandører til egen HMS-dag på hovedkontoret i Oslo.

– Det viktigste vi gjør er å bygge, men på en slik måte at ingen skal bli syke, skadet eller i ytterste konsekvens miste livet av å arbeide i eller for Veidekke, sa administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør i sitt innledningsforedrag på HMS-dagen.

Veidekke har pekt ut to delmål for 2015 når det gjelder HMS: 1) Ingen alvorlige skader, og 2) Fire av fem skader skal bort.

Vri om bryteren

Andresen sier til Byggeindustrien at det handler om å vri om bryteren og at man må tenke sikkerhet 24/7, ikke bare på jobb:

– Å bygge HMS-kultur handler om den enkeltes holdninger og adferd. Det gjelder alle ansatte på byggeplassen og i virksomheten, og det gjelder døgnet rundt. Det er ikke nok at HMS er øverst på agendaen, men den må også være øverst i hodet.

Andresen brukte bilkjøring som et eksempel: – Jeg kjører bil på en helt annen måte nå enn jeg gjorde for ti år siden. Jeg kjører for eksempel nesten aldri forbi lenger og har et helt annet fokus i trafikken. De fem minuttene man sparer ved å gasse på litt ekstra på vei til hytta er ikke verdt risikoen.

Vurdere risiko

– Slik må vi tenke ute på prosjektene også. Ansatte må ta vare på seg selv og på kollegaen sin, og det skal være takhøyde for å si fra hvis ting ikke er som det skal være. Vår bransje er full av farer, og noe som det er det knyttet størst risiko til er fallende gjenstander, fallulykker, tunge maskiner/utstyr og strøm. Vi må hele tiden ha fokus på risikovurdering og risikoforståelse: Hva er det verste som kan skje?

Dødsulykke

Andresen fortalte en sterk historie fra en dødsulykke på et Veidekke-prosjekt på Sotra utenfor Bergen tidligere i år. I den tragiske ulykken omkom en Veidekke-ansatt etter en fallulykke i forbindelse med montering av betongelementer i et parkeringsanlegg.

– En dødsulykke er en katastrofe for alle parter, og vi må gjøre alt vi kan for at det ikke skal skje. HMS-tankegangen må gjennomsyre prosjektene helt fra start til mål, allerede fra planleggingsstadiet. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber hos oss skal komme trygt hjem etter jobben, understeker Andresen.

I tillegg til Andresens foredrag, holdt BNL-sjef Jon Sandnes innlegg om Seriøsitet i byggebransjen. Det var også innlegg fra Veidekkes HMS-leder, verneleder og hovedverneombud.

På HMS-dagen i Veidekke deltok underentreprenører, leverandører, utførende og rådgivere innen en rekke fag og bransjer som bemanning, stål, stålmontører, betongelementer og montering, elektro, rør og sanitær, ventilasjon, byggevare, utstyr, kranselskap, lås og beslag, armering, malere, fasade og balkong, gulvbelegg, kjøkken, isolasjon, brannsikkerhet, maskin, solskjerming.

Les også: Veidekke sparker i gang HMS-uke med verneombudløft