HMS-sjef

Con-Forms visjon er å være Best på råbygg. Con-Form ble etablert i 1982 for å effektivisere byggeprosessen, og det er fremdeles bedriftens overordnede målsetting.

Con-Form har utviklet et komplett byggesystem basert på prefabrikerte forskalingselementer i betong, som monteres og støpes ut til ferdige konstruksjoner på byggeplass. Con-Form systemet har en rekke fordeler framfor tradisjonelle byggemetoder: Det er fleksibelt, raskt og tilbyr en unik kombinasjon av fordelene fra plass-støpte bygg og rene elementbygg.

Vi leverer komplette råbygg til entreprenører og byggherrer i Norge og Sverige. Con-Form Group forventer en omsetning i 2020 på ca 800 mill.kr.

Firma Con-Form
FylkeOslo
Søknadsfrist23.08.2020

Con-Form søker HMS-sjef til konsern (Oslo)

Vi søker en positiv og engasjert HMS-sjef som vil være med og sikre at vi følger opp og når våre HMS-mål.

Con-Forms HMS-arbeid bygger på den grunnleggende forståelsen av at alle skader, på mennesker så vel som på materiell og ytre miljø, skal unngås.

Din rolle

 • Bidra til å definere mål for HMS samt sikre måloppnåelse
 • Strategisk HMS-arbeid i Con-Form Group i Norge og Sverige
 • Lede forbedringsarbeid for HMS-kulturen i selskapet, og gi linjelederne god støtte på dette
 • Ansvar for å videreutvikle og oppdatere HMS-systemet i Norge og Sverige
 • Overvåke behov og planlegge gjennomføring av opplæringstiltak på HMS-kurs
 • Være selskapets hovedkanal for HMS-informasjon ut til organisasjonen
 • Påse at bedriften rapporterer inn uønskede hendelser, nestenulykker, materiellskade og personskade, og at erfaringene brukes i et kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Sørge for granskning av alvorlige hendelser, og om nødvendig bistå granskningskommisjoners arbeid med dette
 • Sørge for at fabrikker og prosjekter implementerer nødvendige system og rutiner for å oppfylle kravene til HMS i selskapet
 • Ivaretakelse av lovverk og andre forskrifter på det HMS-faglige feltet
 • Bidra til å opprettholde god moral, holdninger og etikk blant kolleger og samarbeidspartnere.

Din profil

 • Erfaring innenfor HMS-ledelse fra bedrifter som jobber seriøst og målrettet med HMS-arbeid
 • Erfaring fra industriproduksjon/og eller entreprenørvirksomhet (byggeplass) er en fordel
 • Inngående kjennskap til lovverk, forskrifter og krav innen det HMS-faglige feltet
 • Behersker norsk eller svensk godt, både skriftlig og muntlig
 • God generell datakompetanse.

Personlige egenskaper

 • Positiv og engasjert
 • Uredd og fremoverlent
 • Tar initiativ, og evner å se ulike perspektiver og løsninger
 • Lett å samarbeide med, skaper gode relasjoner
 • Arbeider selvstendig, og kan lede og gjennomføre prosjekter og prosesser
 • Kvinner oppfordres til å søke.

Øvrig

 • Stillingen rapporterer til konsernsjef
 • HMS-sjef deltar i selskapets ledergruppe
 • Arbeidssted er Con-Forms hovedkontor på Brynseng i Oslo
 • Reisevirksomhet til fabrikkene og prosjektene må påregnes.

For nærmere opplysninger ta kontakt Anne Leholt på telefon 905 30 712, eller send søknad og CV via annonsen på finn.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: