HMS-sjef

Franzefoss AS leverer pukk og gjenvinningstjenester gjennom datterselskapene Franzefoss Pukk AS og Franzefoss Gjenvinning AS. Vi er en av landets ledende bedrifter innen våre segment, og er stadig på jakt etter dyktige medarbeidere.

Konsernet kan se tilbake på snart 100 år med suksessrik drift, og er blant Norges ledende bedrifter innenfor sine segment. Hovedkontoret betjener datterselskapene med konsernfunksjonene plan og eiendom, regnskap, finans, IT, HMSK, innkjøp, marked og HR.

Vi er 460 ansatte, der 32 arbeider ved hovedkontoret på Rud i Bærum.

Les gjerne mer om oss på:
www.franzefoss.no, og følg oss på LinkedIn og Facebook.

FirmaFranzefoss
FylkeAkershus
StedRud i Bærum
Søknadsfristsnarest

BLI EN DEL AV ET SOLID OG SAMFUNNSENGASJERT KONSERN

Vi søker nå ny HMS-sjef i Franzefoss AS som må trives med å sikre hensiktsmessig nivå på virksomhetens HMS arbeid. Vedkommende skal aktivt bidra til at våre omgivelser opplever oss som, og kjenner oss igjen gjennom vår visjon: Samfunnets beste valg!

HMS-sjef stillingen inngår i HMSK-avdelingen i konsernet. I tillegg vil du arbeide nært med anleggs ledelse og tilhørende regionale HMSK-ledere. Stillingen rapporterer til HMSK-sjef og er en nøkkelrolle i selskapet.

Du får følgende ansvar og oppgaver:

 • Påse gjennom proaktiv oppfølging at virksomheten jobber i henhold til Internkontrollforskriften og interne HMS-regler og krav.
 • Sikre tilfredsstillende nivå på bedriftenes HMS arbeid.
 • Beslutte og sørge for iverksettelse av nødvendige tiltak i samråd med konserleder og daglig ledere.
 • Påse at det kartlegges risikoer i konsernet innen HMS
 • Påpeke avvik på de regler/systemer vi har besluttet å følge.
 • Kreve at det lages handlingsplaner for utførelse slik at vi når fastsatte mål.
 • Utarbeide revisjonsplaner innen HMS området og sikre at revisjoner gjennomføres.
 • Utvise tydelig lederadferd i hht selskapets visjon, etiske retningslinjer og ledelsessystem
 • Engasjere ansatte for å utvikle forbedringsarbeidet i Franzefoss.
 • Utvikle HVO og VO rollene.
 • Kontaktperson ift BHT.

Den rette kandidaten har høyere utdannelse, gjerne ingeniør eller annen relevant teknisk bakgrunn. Relevant arbeidserfaring fra prosessindustri, produksjonsbedrift og/eller bygg-anleggsvirksomhet er en fordel. Må ha leder- og/eller operativ erfaring fra HMS arbeid, erfaring med risikoanalyser i operativ drift og kunne vise til systematisk jobbing med HMS kompetanse.

Vår nye kollega er serviceinnstilt med en positiv holdning, tar initiativ, jobber systematisk og er en drivende kraft i konsernets arbeid med HMS. Du er en relasjonsbygger med god kommunikasjon- og formidlingskompetanse med sterk påvirkningskraft til kontinuerlig forbedring og du jobber strukturert. Du har pågangsmot og er fleksibel men arbeider systematisk, målrettet, selvstendig og nøyaktig, i tillegg oppnår du klare avtaler og forpliktelser hos våre ledere og ansatte.

Vi tilbyr en utfordrende og spennende stilling i et godt arbeidsmiljø, konkurransedyktig lønn, meget gode forsikring- og pensjonsvilkår, samt påvirkningsmuligheter i et selskap i utvikling og i vekst.

Kjenner du deg igjen i det ovennevnte, og blir du motivert?

Søk på stillingen her

Søknadsfristen er snarest.

Spørsmål om stillingen kan rettes til HMSK-sjef Astrid Drake på tlf 905 17 519 /asdr@franzefoss.no

Vi ser frem til å høre fra deg.

Vis flere stillinger: