HMS-rådgiver


Asker Entreprenør er et selskap i entreprenørkonsernet Ø.M. Fjeld med hovedkontor på Hvalstad i Asker, og regionkontorer i Nittedal, Follo/Østfold og på Ringerike.

Asker entreprenør har 140 ansatte fordelt på 80 funksjonærer og 60 fagarbeidere i betong – og tømrerfaget. Bedriften og dens ansatte har bred erfaring med oppfølging av de aller fleste typer bygg i alle entreprisemodeller.

Firma Asker Entreprenør
FylkeViken
StedAsker, Nittedal, Moss eller Hønefoss
Søknadsfrist12.02.2020

Bidra til å videreutvikle vår god kultur og være en viktig pådriver for godt HMS-arbeid?

HMS er et nøkkelområde med stor påvirkning på arbeidsprosesser og kultur hos Asker Entreprenør. Vi søker derfor en HMS-rådgiver som vil bli en aktiv pådriver for å bygge god kultur, sunne holdninger og en viktig motivator for godt HMS-arbeid.

Du blir en HMS-faglig ressursperson som bidrar med veiledning for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. En del av dine viktigste ansvarsoppgaver er å samle kompetanse og erfaringer fra prosjektene, og gjennom dette bygge beste praksis. Du skal sørge for opplæring, yte løpende bistand til prosjektene, og være en viktig støtte til HMS-leder. Du blir sentral i utviklingen av en helsefremmende arbeidsplass der ingen blir syke eller skadet på arbeidet. Ditt hovedfokus blir i produksjon, dvs. størstedelen av tiden skal brukes på aktiviteter tilknyttet prosjektene og på andre arenaer som støtter opp under driften.

Vi søker deg som har erfaring fra HMS-arbeid fra entreprenørvirksomhet fortrinnsvis bygg. Som person er du en kulturbygger som legger til rette, og sørger for at erfaringer og kompetanse utveksles mellom regioner og prosjekter. Du er god til å kommunisere og bygge relasjoner. I tillegg er du nysgjerrig og søker kontinuerlig beste praksis innen HMS slik at gode prosesser og metodikk kan komme hele selskapet og konsernet til nytte.

Du får velge om du vil jobbe på kontoret i Asker, Nittedal, Moss eller Hønefoss, samtidig vil mye av tiden tilbringes ute på prosjektene.

I Asker Entreprenør vil du få muligheten til stor påvirkningskraft i en organisasjon med egne fagarbeidere, flere ressurser på HMS, korte linjer og fokus på digitalisering og forenkling. I tillegg vil du kunne bidra til å styrke organisasjonen gjennom å ta i bruk ny teknologi som understøtter HMS-arbeidet.

Høres dette spennende ut? Registrer din interesse snarest, og senest 12. februar 2020. Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Odd Anders Amdahl, Leder for Kompetanse og Forbedring hos Ø.M. Fjeld på telefon 959 83 602. Spørsmål om rekrutteringsprosessen kan rettes til våre rådgivere ved The Assessment Company, Bård Nordby, telefon 922 87 160, eller Elin Midtskogen, telefon 400 75 243.

Søk stilling