HMS og Kvalitetskoordinator


Hæhre Entreprenør AS er en del av BetonmastHæhre konsernet som er et av Norges største og mest komplette entreprenørkonsern innenfor bygg, anlegg og eiendom.

Vi håndterer hele spekteret av kontraktsformer fra totalentrepriser, samspillkontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle hovedentrepriser. Ingen oppgave er for spesiell- ingen oppgave er for utfordrende!

Firma Hæhre Entreprenør
FylkeHele landet
Søknadsfrist16.01.2019

Vi søker HMS & Kvalitetskoordinatorer til våre Anlegg

Vi er i sterk vekst med økt oppdragsmengde og med flere nye og utfordrende prosjekter rundt om i landet. For videre å befeste vår posisjon i markedet som en av landets ledende og foretrukne entreprenører vil vi nå styrke vår organisasjon ytterligere.

Vi bygger fremtiden – vil du være med?

HMS og Kvalitetskoordinator

Til vår anleggsvirksomhet søker vi etter erfarne HMS og Kvalitets koordinatorer. Vi tilbyr en variert hverdag i en ansvarsfull stilling på våre anlegg - der du vil jobbe tett opp mot vårt operative arbeid, anleggsledelsen og ansatte for øvrig i konsernet med å organisere, følge opp og koordinere vårt HMSK arbeid.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Oppgaver innenfor opplæring, oppfølging og dokumentasjon av bedriftens rutiner, systemer og myndighetskrav for SHA, KS, YM og sikkerhet - samt påse at arbeidet vårt utføres i samsvar med gjeldene kontrakter og ISO krav
 • Følge opp kvalitetsdatabasen og bidra til kvalitetsanalyser og forbedringsarbeid innen de ulike fagområder
 • Være en pådriver for en levende sikkerhetskultur på våre prosjekter
 • Gjennomføre interne og eksterne revisjoner
 • Videreutvikling av prosedyrer og styringssystemer innen HMSK

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Ingeniør eller sivilingeniør innen bygg/anlegg/ HMSK/YM
 • Relevant erfaring eller interesse for anleggsvirksomhet
 • Erfaring med standardene ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001
 • Sertifikat kl. B
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Lærevillig og fleksibel

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Et uformelt og godt arbeidsmiljø
 • Inkluderende beslutningsprosesser og korte beslutningslinjer
 • Konkurransedyktig betingelser som inkluderer å ta del i vårt aksjeprogram

Vi legger stor vekt på å skape et trygt og inspirerende arbeidsmiljø, hvor våre ansatte gis muligheter til personlig utvikling og en intern karriere. Vi dyrker et fellesskap hvor stolthet er et nøkkelord. Stolthet over å være en del av Hæhre-kraften, og stolthet av å bidra til verdiskapning både for bedriften og samfunnet.

Vil du vite mer om stillingen kontakt Bjarne Brendstuen tlf. 952 82 937 evt pr epost: bjarne.brendstuen@betonmast.no eller HR Sjef Martin Melander tlf. 941 92 575 evt pr epost: martin.melander@akh.no

Ytterligere informasjon om Hæhre Entreprenør AS finner du på www.bmhe.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: