HMS-leder

Hver dag, over alt i hele Norge, er Mesta til stede der folk ferdes og sørger for at folk kommer trygt frem dit de skal. Mesta er Norges største og ledende leverandør innen drift og vedlikehold av vei med over 40 prosent markedsandel. I tillegg har selskapet betydelig kompetanse innen divisjonene anlegg, elektro og spesialproduksjon. Mesta har ca. 1600 ansatte og hadde i 2018 en omsetning på NOK 4,1 mrd. kroner.

Firma Mesta
FylkeOslo, Viken
StedLysaker
Søknadsfrist11.08.2020

Som HMS leder skal du være pådriver av en viktig HMS moderniserings -og digitaliseringsreise. Du skal delta i utviklingen av Mestas HMS strategi, og drive implementeringen med fokus på selskapets største forretningsområde. Du skal sikre at HMS-arbeid utføres smartere, digitalt, mer effektivt, og at HMS tiltak etterleves i driftsorganisasjonen. Dette er en sentral rolle i et prioritert fagområde med et tydelig endringsmandat i en norskeid virksomhet med stolt historie og et betydelig samfunnsansvar. Mesta er på en spennende endringsreise, og du vil få mulighet til å skape gode og synlige resultater.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • være en aktiv pådriver ifm. digitaliserings og moderniseringsarbeid innen HMS. Sørge for brukervennlige og lett tilgjengelige systemer og prosesser innenfor fagområdet, samt for bruk av digitale verktøy som effektiviserer arbeidet
 • sikre at HMS styringssystemet, rapporteringssystemet og tilhørende applikasjoner er i kontinuerlig utvikling og at det til enhver tid effektivt støtter prosjektene i deres leveranser. Sørge for god implementering av endringer i HMS-systemet, inkl. planlegging og gjennomføring av opplæring
 • samarbeide tett med ledelsen i drifts -og vedlikeholds organisasjonen og andre HMS-ressurser i Mesta for å utvikle og implementere beste praksis innen fagfeltet
 • rådgi, bevisstgjøre, og motivere ledere og medarbeidere ifm. HMS-arbeid. Bistå prosesseiere med å styre HMS aktiviteter herunder planlegging, -sikring, -styring og -etterlevelse, i samsvar med selskapets mål samt med til enhver tid gjeldende regelverk
 • sikre iverksetting av handlingsplaner i drifts -og vedlikeholdsorganisasjonen
 • delta som leder eller fagrevisor på interne revisjoner og granskninger
 • bistå i organisering og gjennomføring av intern opplæring innen HMS
 • fremme en enda sterkere HMS kultur i Mesta

Kandidatprofil

 • relevant høyere utdanning
 • solid og bred erfaring fra HMS-arbeid fra større drifts og/eller prosjektbasertvirksomhet
 • digital kompetanse - erfaring med modernisering og digitalisering av HMS gjennom brukervennlige digitale verktøy
 • erfaring med å bygge kultur slik at HMS prosesser og system blir forstått og brukt av organisasjonen
 • god kjennskap til relevante lover, forskrifter og den løpende utviklingen innen HMS fagfeltet
 • gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig
 • endrings- og utviklingsorientert
 • gode samarbeidsevner på alle nivåer, involverende og inkluderende, god lag- og relasjonsbygger
 • overbevisende og troverdig, får folk med seg
 • resultatorientert, målrettet, engasjert
 • gode planleggings- og organiseringsevner, har en strukturert arbeidsmetodikk

For mer informasjon ta kontakt med Freja Landewall eller Yannis Nakopoulos i ISCO Group, tlf. +47 22 06 87 00.

Vennligst registrer CV og søknad snarest og senest innen 12. august 2020 på iscogroup.no.

Vi opererer med redusert kapasitet ifm. sommerferien, alle søknader behandles etter søknadsfristen.

Søk stilling

Vis flere stillinger: