HMS-leder

Spordrift AS er et ungt selskap som ble etablert sommeren 2019 i forbindelse med konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av jernbanen. Til tross for selskapets unge alder har vi over 150 års solid erfaring med drift og vedlikehold av jernbanenettet i Norge, og vi er nå i sterk utvikling. Spordrift er en "lettbent" organisasjon med korte beslutningsveier, der du i stor grad kan være med å forbedre, bygge og utvikle organisasjonen og våre arbeidsmetoder. Arbeidet vårt skaper verdi for mange mennesker rundt om i Norge ved at vi tilrettelegger for bærekraftige og klimavennlige transportløsninger. Vi har store ambisjoner og er blant annet i gang med etablering av prosjektvirksomhet hvor vi ønsker å ta en sterk posisjon innen fornyelse og nybygging av jernbanetekniske løsninger i årene som kommer. Vi er i dag ca. 1230 ansatte og har en årsomsetning på over 2 mrd. Nå søker vi deg som vil være med å utvikle Spordrift videre til et effektivt og konkurransedyktig selskap.

Firma Spordrift
FylkeOslo
Søknadsfrist15.06.2020

Vi står overfor en spennende fremtid der jernbanen er et tverrpolitisk satsingsområde. Vil du være med på reisen? Spordrift er Norges største leverandør av drift, vedlikehold og fornyelse av banerelatert infrastruktur. Arbeidet vårt bygger på 150 års erfaring, fersk ekspertise og lokal tilstedeværelse i hele Jernbane-Norge.

Nå søker vi etter en HMS-leder som vil være ansvarlig for utvikling og innføring av sikringstiltak for liv og helse. Du vil også har ansvaret for sikkerhetstiltak knyttet til arbeid ved sporet og tilhørende fremføring av tog/arbeidsmaskiner og utvikling og innføring av tiltak for sikring av ytre miljø.

I Spordrift har vi stort fokus på forbedringer og effektivisering, og du vil ha ansvar for oppfølging og utvikling av ditt fagområde.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide og vedlikeholde styrende dokumenter for sikkerhet for hele Spordrift, og tilknyttede koblinger til Bane NOR sikkerhetssystemer
 • Analyser av avvik og trender for identifisering av sikringstiltak
 • Ansvarlig for kundekontakt innenfor området
 • Eier av system for håndtering av uønskede hendelser, avvik og oppfølging av trender
 • Ansvarlig for styrende dokumenter knyttet til sikkerhet i styringssystemet
 • Ansvarlig for læringsark og andre læringsdokumenter innen faget, og distribusjon ut i organisasjonen
 • HMS-rapportering
 • Analyser og tiltak for sikring av ytre miljø
 • Deltakelse i Kjemikalieutvalget og styring av avfallshåndtering
 • Tilstedeværelse i den operative virksomheten for å sikre nærhet til oppgavene

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, helst på masternivå
 • Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskrav
 • Relevant erfaring
 • Inngående kunnskap om gjeldende regelverk, krav og føringer
 • Innsikt i beste praksis metoder, verktøy, virkemidler og styringssystemer

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og leveransedyktig med systematisk tilnærming
 • Gode kommunikasjonsevner og organisasjonsforståelse
 • Gode analytiske evner

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å bidra i utviklingen av et spennende selskap med ambisjoner og korte beslutningsveier
 • Utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalbillett med tog

Kontaktinformasjon

Bernt Kristian Poulsson

Sikkerhet- og Kvalitetsdirektør

41431829

bernt.kristian.poulsson@spordrift.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: