HMS-leder

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er nær 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke»

Stillingen inngår i Veidekke Entreprenør AS. Veidekke Entreprenør AS driver landsdekkende bygg- og anleggsvirksomhet. Selskapet bygger i hovedsak boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg, og innen anleggsvirksomheten leveres prosjekter innen vei, bane, kraft, industrianlegg og flyplasser. Veidekke Entreprenør AS har 3350 ansatte og omsetter for 11,9 mrd. (2014).

Firma Veidekke Entreprenør
FylkeOslo
Søknadsfrist30.08.2015

Distrikt Industri i Region Anlegg er organisert under Veidekke Entreprenør AS. Virksomheten er en produksjonsenhet med tradisjon og historie for utvikling og bygging av industriprosjekt innen vann- og vindkraft, samt olje- gass, og industrianlegg. Spisskompetansen ligger i hovedsak innenfor betong med ca 330 ansatte og en årlig omsetning på ca 1 mrd.

Vår visjon er et skadefritt Veidekke. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for oss kommer hele hjem til sine kjære hver dag, og kommer på jobb neste dag. I Veidekke er derfor våre HMS-mål likestilt med de økonomiske målene.

Om stillingen

Som HMS-leder er du distriktets veileder og rådgiver i alle HMS-spørsmål og skal samtidig jobbe forebyggende. Du skal bidra til at distriktet når sine HMS-mål i et langsiktig og helhetlig perspektiv. Du vil være en del av avdelingen for prosjektstøtte med 12 ansatte og rapportere til stabsleder.

Arbeidsoppgaver

Du skal være en faglig støttespiller i diskusjoner om forbedringer innenfor HMS, og bidra til at distriktets HMS-kompetanse økes på alle nivåer. Du vil få et faglig ansvar for våre verneledere og lede distriktet HMS-nettverk. Alle våre HMS-avvik i distriktet skal følges opp hvor du vil være en koordinator og pådriver for dette arbeidet. Du er en viktig praktisk støttespiller i etableringen av gode rutiner/systemer på våre nye prosjekter, og følge opp disse.

Vi er en landsdekkende virksomhet og en noe reising må derfor påregnes.

Personlige egenskaper og kvalifikasjoner

Vi ser for oss en person som motiveres av å jobbe i et dynamisk miljø. Liker du å bli kjent med og omgås nye folk, så vil du trives i denne jobben. Vi kan synes å være en kompleks organisasjon og du må kunne balansere rollen med det å ha god forståelse for brytningen mellom linje og stab. Noe arbeid er selvstendig og noe arbeid er ofte i team og du må like begge deler. Det er ingen som vil bestemme hvordan din arbeidsdag skal se ut og du må dermed være skrudd sammen for å evne lene deg godt fremover og fange ballene selv.

Vi ønsker oss at du har jobbet med HMS 5-10 år tidligere og gjerne innenfor samme bransje. Sivil eller bachelor innenfor ingeniørfaget eller HMS stiller vi som et krav.

Vi tilbyr

Vi kan tilby deg medeierskap i form av aksjer som gir en unik og samlende bedriftskultur. Du vil oppleve stor grad av selvstendighet og frihet. Muligheter for å delta på arenaer hvor du kan påvirke både bedriftens og avdelingens videre utvikling vil være en daglig foreteelse. Dagene vil være svært varierende og dynamiske med gode muligheter for å bidra og utvikle deg selv i ulike arbeidsmiljø.

Søk stilling

Spørsmål om stillingen?

Kjetil Tonning

+47 480 50 117

Vis flere stillinger: