HMS-/KS-/Ytre miljø-koordinator

BetonmastHæhre er et av Norges største og mest komplette entreprenørkonsern, og utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag i det norske markedet. Vi har også etablert oss i Sverige. Konsernet har rundt 2800 medarbeidere, og omsatte i 2017 for 9,7 MRD NOK. BetonmastHæhres virksomhet er organisert i fire divisjoner: Bygg, Anlegg, Eiendom og Sverige.

Divisjon Anlegg er delt opp i tre virksomhetsområder: Infrastruktur, Anlegg og Anleggsgartner. BetonmastHæhre Infrastruktur er en av Norges største aktører innen vei-, kraft- og anleggsutbygging. BetonmastHæhre Anleggs kjernevirksomhet er vei, VA og grunnarbeid, og BetonmastHæhre Anleggsgartner utfører alle typer ombygging, nyanlegg og vedlikehold av utomhusanlegg.

FirmaJobzone for BetonmastHæhre Anlegg
FylkeTelemark
StedStathelle
Søknadsfristsnarest

I vårt arbeid er stolthet et nøkkelord; stolthet over å bidra til verdiskapning, både for samfunnet og for bedriften. Våre grunnleggende verdier er; lys­ten og viljen til å lykkes, det solide håndverket, lojalitet og kameratskap blant de ansatte, viktig­heten av å holde tidsfrister og en stå-på-vilje til alltid å finne de beste løsningene! Vi legger vekt på å skape et inspirerende arbeidsmiljø med store muligheter for personlig og karrieremessig utvik­ling, uansett hvilket faglig utgangspunkt du har.

Til vår anleggsvirksomhet søker vi etter en erfaren KS-/HMS-/Ytre miljø koordinator. Vi tilbyr en variert hverdag i en ansvarsfull stilling på våre anlegg der du vil jobbe tett opp mot anleggsledelsen og ansatte for øvrig.

KS-/HMS-/Ytre miljø koordinator har ansvar for å følge opp og koordinere arbeidet innenfor disse fagområdene iht. myndighetskrav, kontraktskrav og bedriftens mål og retningslinjer for KS/HMS/Ytre miljø i prosjektet. Mer detaljert nevnes bl.a.:

 • Sørge for at myndighetskrav og retningslinjer beskrevet i planverket, FS-systemet og ISO følges opp
 • Sørge for at analyseprogrammet og dokumentasjon iht. planverket, blir gjennomført og dokumentert
 • Oppdatere risikoanalyser og bistå med gjennomføring av SJA og tiltak
 • Følge opp og registrere avvik og uønskede hendelser internt og til byggherre
 • Utarbeide månedsrapport innen det enkelte fagområde
 • Utarbeide nye rutiner ved behov
 • Bidra med opplæring innenfor fagområdene
 • Følge opp bedriftens samordningsansvar og påse at kommunikasjon og informasjon om HMS-arbeidet blir forstått
 • Følge opp leverandører og UE mhp. registreringer, kommunikasjon og informasjon angående KS/HMS/Ytre miljø, samt at dette blir forstått. Påse at UE leverer inn relevant dokumentasjon før oppstart.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Ingeniør eller sivilingeniør innen bygg/anlegg
 • Relevant erfaring eller interesse for anleggsvirksomhet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Lærevillig og fleksibel

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Et uformelt og godt arbeidsmiljø
 • Inkluderende beslutningsprosesser og korte beslutningslinjer
 • 4 dagers uke på prosjekt
 • Konkurransedyktig betingelser

Arbeidssted vil de første årene være i Bamble kommune ifm bygging av ny 4-felts E18. KS-/HMS-/Ytre miljø koordinator vil senere måtte påregne å jobbe på prosjekter i andre geografiske områder.

For nærmere opplysninger, kontakt gjerne Jobzone ved Bjørn Sandmæl på tlf 934 15 567.

Søknad med CV sendes snarest til bjorn@jobzone.no. Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Vis flere stillinger: