HMS/KS Rådgiver

Vest Byggsikring AS er et firma som leverer tjenester innenfor Helse,Miljø og Sikkerhet ( HMS) og Kvalitetssikring. Siden 1997 har firmaet levert HMS personell hovedsakelig til oppdrag i olje- og gassrelatert virksomhet. I tillegg bistår vi våre kunder med å etablere systemer for kvalitetssikring og internkontroll.

Firma VBS Consult
Fylke
SøknadsfristSnarest

Grunnet økende mengde oppdrag knyttet til bygge- og anleggsbransjen i Oslo/Østlandet, har VBS Consult avdeling Øst behov for flere medarbeidere med spesiell interesse og kompetanse for HMS og kvalitetssikring.

HMS/KS Rådgiver

Arbeidsoppgaver vil være:
 
 

 • Bistå prosjekterende, byggherrer og entreprenører i oppstart, gjennomføring og avslutning av bygge- og anleggsprosjekter.
 • Være rådgiver, pådriver og støttefunksjon innen HMS og kvalitetssikring.

 

Ønskede kvalifikasjoner:
 

 • Praktisk erfaring fra bygge- eller anleggsbransjen.
 • Spesiell interesse for HMS og kvalitetssikring.
 • Fagkompetanse innen HMS og kvalitetssikring (konkret praktisk erfaring veier tyngst, for VBS Consult har interne kompetansehevningsprogram som vil "bygge opp" den enkelte ansatte i h.h.t. behov). 

 

Personlige egenskaper
 

 • Fleksibel og omstillingsdyktig
 • Evne til å motivere for forståelse av HMS og kvalitetssikring. 
 • Selvstendig og strukturert 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Utadvendt og omgjengelig
 • Gode engelskkunnskaper

 

Kontakt

Ove Indrelid - avdlelingsleder/Øst  for mer info om stillingen.
VBS Consult Avd. Øst
Ove Indrelid  - Avdelingsleder
Strandveien 37 (4.etg.), 1366 Lysaker
+47 906 01 532  

http://www.vbs-consult.no/Ledigestillinger/Ledigstillingavd%C3%98st/tabid/146/language/nb-NO/Default.aspx

Vis flere stillinger: