HMS-fokus på BA-næringen

Under årets HMS Expo arrangerer man et eget fagseminar for bygg- og anleggsnæringen.

HMS EXPO er Norges største utstilling for leverandører av HMS-relaterte produkter og tjenester. For tredje gang har premissgivere, interesse- og fagorganisasjoner samt offentlig forvaltning gått sammen for å skape et tverrfaglig nasjonalt HMS-arrangement. Seminaret går første dag av messen som varer fra 8. til 10. september. Det legges opp til en omfattende konferanse, hvorav ett retter seg mot bygg og anlegg. Jarle Hellum i Forum for verneombud og HMS-ansvarlige forteller at han har vært i kontakt med HMS-rådgiver Roar Skjetne og BNLs Thomas Scheen for å høre hvilket behov næringen har i forhold til seminarinnholdet. - For bygge- og anleggsbransjen vil det onsdag 8.september bli holdt et fagseminar hvor man ser på de risikofaktorene som eksisterer på en byggeplass, og hvilke konsekvenser som kan oppstå. Seminaret vil også sette søkelyset på ansvarsforholdene på byggeplassen og hvordan HMS-arbeidet bør organiseres slik at ansvaret synliggjøres og respekteres, sier Hellum. Programmet består blant annet av en redegjørelse fra Arbeidstilsynet om de mest risikofylte operasjonene på byggeplasser. OPAC skal fortelle om byggherrens krav til sikkerhet og problemstillinger rundt ansvarsforhold. I tillegg kommer NCCs HMS-sjef Leiv Hillestad, som skal fortelle litt om hvordan de driver HMS-arbeidet. I forbindelse med messen arrangeres også konferansene; Verneombudets Dag og Årskonferanse for HMS-ansvarlige. Disse går 9. september. På messens siste dag vil årets verneombud bli kåret.