Hjerkinn-gruver fylles av forurenset vann

De nedlagte gruvene på Hjerkinn i Dovre kommune er fylt med forurenset vann.

 

høst har om lag 5.400 liter forurenset gruvevann rent ut per time fra de nedlagte gruvene. Vannet renner ut i Hjerkinndammen, videre i Follavassdraget og så ned i Glomma. Det skal imidlertid ikke være fare for at vannet vil havne i Driva, som renner gjennom Oppdal og Sunndal, skriver Adresseavisen.

Statens forurensningstilsyn (SFT) innkalte torsdag til krisemøte om saken med Dovre kommune, Bergvesenet, Statskog og Norsk institutt for vannforskning (Niva). Bergvesenet og Niva skal nå utarbeide et analyseprogram for å overvåke situasjonen.

- Vi vil følge opp situasjonen nøye. En ting er vannmengden som kommer fra det gamle gruveanlegget, men det viktigste er innholdet. Fra gruvedrift kommer metaller som sink og kobber, som kan være et miljøproblem, sier seksjonssjef Harald Sørby i avdeling for klima- og industri i Statens forurensningstilsyn.
Ved innløpet til dammen er det målt oppimot 800 mikrogram kobber per liter vann. SFT tillater maksimalt 10 mikrogram kobber per liter vann i gruvevann som skal slippes ut i naturen.

Høye konsentrasjoner av kobber kan være skadelig for blant annet fisk.
Tiltak mot forurensningen vil bli vurdert fortløpende, og i januar skal situasjonen vurderes på nytt. Det kan bli aktuelt med renseanlegg eller å sende det forurensede vannet gjennom myrterreng, som har en rensende effekt.