Hjelpesperrer gir lys og rom

Ved å benytte seg av hjelpesperrer kan flere VELUX takvinduer settes ved siden av hverandre.

Hjelpesperrene erstatter de tradisjonelle taksperrene og gir atskillig mindre skygge for lyset og større gulvflate med høyere takhøyde. Verken håndverkere eller huseiere er godt nok kjent med hvilke ekstra verdier huset kan få ved montering av de spesielle hjelpesperrene som finnes i det standardiserte systemet til VELUX takvinduer. Disse hjelpesperrene har en bærende funksjon. Det gir større takhøyde og mer lys i rommet enn om takvinduer monteres mellom husets opprinnelige taksperrer. Ved bruk av tre VELUX takvinduer og hjelpesperrer får du et over 2,5 meter bredt felt med større takhøyde, sier teknisk ansvarlig Frode Alfei i VELUX Norge. For håndverkeren gjør hjelpesperrene arbeidet enklere, da det bare skal veksles ut én åpning i takkonstruksjonen, selv om to eller tre takvinduer skal monteres ved siden av hverandre, poengterer Alfei. Plutselig har du ståhøyde i et loftsrom der du ikke tenkte det var mulig. Med hjelpesperrer kan VELUX-vinduene monteres inntil hverandre med bare 18 mm karmavstand. Selve hjelpesperren bygger ikke mer enn 87 mm fra vinduskarmen og ut i rommet. En lengre og forsterket hjelpesperre bygger 107 mm, men det er langt igjen de tradisjonelle 30-40 cm dype taksperrene som stjeler plass, lys og utsikt. VELUX har også en knekksperre forberedt for sammenbygninger av flere tak- og fasadevinduer ved siden av hverandre.