Historisk bygning på Akershus festning blir sesjonssenter

En uke etter mottatt gjennomføringsoppdrag ble kontakten på første fase av arbeidet inngått med Håndverkerne AS.

Kontrakten har en verdi på 22 millioner kroner.

Når ferdigstilt vil det nye sesjonssenteret for Vernepliktsverket i Oslo ligge i den historiske bygning 3 inne på Akershus festning, helt i tråd med gjennomføringsoppdraget fra Forsvarsdepartementet.

Opprinnelig var bygning 3 en mannskapsforlegning oppført i 1747. Nå vil fremtidens soldater bruke bygget.

- Bygget skal totalrehabiliteres, og til dels restaureres i henhold til opprinnelig utseende. Fasilitetene vil i hovedsak utformes som generelle kontorfasiliteter, men samtidig tilpasset behovet for et moderne og effektivt sesjonssenter, uttaler seksjonssjef Erik-Anders Helin i Forsvarsbygg Prosjekt og avhending i en pressemelding.

- I dette arbeider bruker vi selvsagt kompetansen og erfaringen vi har i egen organisasjon. Forsvarsbyggs kulturminneseksjon er blant Norges fremste kompetansemiljø

Han sier kontrakten som nå er inngått omfatter første fase av et slikt arbeid, der det slitte bygget sikres, taket restaureres og bygget klargjøres for å bli bygd opp igjen innvendig.
- Parallelt begynner vi prosjekteringsarbeidet for å bygge opp igjen bygget innvendig, sier han.

Fasaden restaureres for på best mulig måte være likt med byggets opprinnelige utseende fra 1700-tallet. Noe av den opprinnelige planløsningen bevares.

- Vi samarbeider tett med Riksantikvaren, Byantikvaren og andre relevante aktører, utdyper Helin.

- Å gjøre tilpasninger i et fredet bygg krever spesialkunnskap, godt samarbeid og evne til å finne løsninger. I Forsvarsbygg har vi den kompetansen og kunnskapen som trengs for å få dette til, avslutter han.