R8 Propertys styre er godt fornøyd med fjorårsresultatet.Fra venstre: Knut Bråthen, George Emil Aubert, Leif Oddvin Jensen, Tommy Thovsland, EmilEriksrød og Christina Sundby. Runar Rønningen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Tor Helge Thorsen

Historisk årsresultat for R8 Property

R8 Property AS leverer et årsresultat på 76,6 millioner kroner før skatt, men er usikre på hvordan pandemien vil påvirke eiendomsmarkedet.

- Dette danner et solidfundament for en krevende tid fremover, sier CEO og hovedaksjonær Emil Eriksrød i en melding.

2019 ble et markant og historisk år på mange vis for det ekspansive eiendomsselskapet R8 Property AS. Selskapet investerte nesten 300 millioner kroner i store og omfattende prosjekter som Eeks Gård og Arkaden i Skien, samt Powerhouse Telemark, Comfort Hotel Porsgrunn og næringsbygget på Kammerherreløkka i nabobyen Porsgrunn. Resultatet av den høye aktiviteten viser et historisk godt resultat på 76,6 millioner kroner før skatt.

- Vi er godt fornøyd med 2019 som ble et veldig godt år for R8 Property. I dagens marked hvor de økonomiske utsiktene er usikre er det godt å ha et solid år bak oss, sier CEO og hovedaksjonær Emil Eriksrød i en pressemelding.

Han legger til at han forventer en krevende periode i tiden som kommer. For selv om årsregnskapet viser et solid overskudd, er det besluttet at det ikke skal utbetales utbytte til aksjonærene for 2019.

- Vi gjennomførte en vellykket emisjon i fjor høst, hvor vi hentet inn 130 millioner kroner. Sammen med hele årsresultatet blir denne kapitalen liggende i selskapet, slik at vi danner et solid fundament for den utfordrende tiden som kommer, sier Eriksrød.

Verken han eller styreleder George Aubert legger skjul på at korona-pandemien vil ha en betydeliginnvirkning på resultatet for inneværende år og at noen segmenter rammes hardere enn andre, spesielt innen hotell- og servicenæringen. Samtidig tror R8 at krisen kan åpne nye dører for konsernet.

- Vi tror at coworking og prop-tech er to av nøklene for å lykkes som eiendomsaktør i fremtiden. Derfor kjøpte vi 50 prosent av coworking-selskapet Evolve Business Space i fjor, og etablerte R8 Technology i år, sier Eriksrød.