Eirik Stander, digitaliseringsdirektør i HI Entreprenører. Foto:  HI Entreprenører

Eirik Stander, digitaliseringsdirektør i HI Entreprenører. Foto: HI Entreprenører

HI Entreprenører skal bruke digitalt system for å effektivisere sine prosjekter

Som et ledd i HI Entreprenørers digitaliseringsstrategi har entreprenørkonsernet besluttet å ta i bruk systemet Ditio i alle sine selskaper.

Dette omfatter Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg og Kruse Smith Anlegg, og planen er at systemet skal implementeres i alle deres anleggsprosjekter i løpet av 2023.

Ifølge digitaliseringsdirektør Eirik Strander i HI Entreprenører vil bruk av Ditio bidra til at ansatte ute i prosjektene får en enklere hverdag, og videre fremme effektivitet og sikkerhet i prosjektene.

– Alle som jobber i prosjektene vil bruke Ditio-appen som har et godt og enkelt brukergrensesnitt. Her sjekker mannskap inn og ut fra anleggsplassen, og i systemet kan du på en enkel måte tildele og bytte mellom forskjellige arbeidsoppgaver og ressurser. Vi vil dermed få full tilgang på alle egne data i sanntid, og løpende kunne styre prosjektene våre gjennom mer kvalifiserte beslutninger, sier Strander i en pressemelding fra selskapet.

Strander forteller at de har hatt en lang prosess for å komme til endelig beslutning om å ta i bruk Ditio.

– Det var viktig for å oss å teste Ditio grundig i noen av våre prosjekter slik at vi kunne måle de reelle effektene, og ikke minst avstemme at systemet var brukervennlig for de ansatte. Vi har vært en stor gruppe med representanter fra alle selskapene våre som har vært tett på i testfasen. Dette har vært viktig for oss både med tanke på at beslutningen ble godt forankret i organisasjonen, og videre gjøre jobben med implementering enklere, sier han.

Daglig leder i Ditio, Erik Aadland, presiserer at Ditio er et system som er utviklet utelukkende for aktører i anleggsbransjen, og han er meget godt fornøyd med samarbeidet som er inngått med HI Entreprenører.

– Vi ser at Ditio blir valgt fordi vi kun jobber med anleggsbransjen. Når maskinentreprenørene ser at vi har all fokus på fagarbeideren i felt og sikrer god produksjon, så kommer resultatene i bedre lønnsomhet sier Aadland i meldingen.