HGT tildelt kontrakt som er avgjørende for Sotrasambandet

Bergensbaserte HGT AS er tildelt kontrakten for omlegging av høyspent, bygging av ny sykkelvei og legging av vann- og avløpsledninger langs Arefjordsvegen og Bildøyvegen på Sotra.

- Dette arbeidet er avgjørende for gjennomføringen av Sotrasambandet, sier byggeleder i Statens vegvesen Anne May Økland til vegvesen.no.

Kontrakten har en verdi på cirka 32 millioner kroner eksklusive merverdiavgift og omfatter blant annet

* Omlegging av høyspentkabler i tilknytning til Sotrasambandet

* Bygging av sykkelveg og ny rundkjøring i krysset Arefjordvegn/Sartorvegen på vegne av Vestland fylkeskommune.

* Legging av nye VA-ledninger for ØyVAR

Økland forteller at arbeidene etter planen vil starte opp i slutten av august 2020.

– Vi er glade for at kontrakten nå er tildelt og ser frem til å komme i gang med byggearbeidene. Arbeidene er planlagt ferdigstilt høsten 2021.

Vegvesenet melder at pågående arbeid og den nye kontrakten er helt nødvendig for å sikre raskest mulig anleggsoppstart for OPS-selskapet.

– Ettersom dagens høyspenttrasé flere steder er i konflikt med nytt veisystem, er vi helt avhengig av omlegging for å kunne bygge Sotrasambandet som planlagt. Vi er med dette et skritt nærmere nytt vegsystem, sier Økland.