Hersleb skole

Prosjektleder i Undervisningsbygg Per Morten Kals (til høyre) sammen med Oslo-ordfører Fabian Stang og statsminister Erna Solberg under skoleåpningen. Foto: Undervisningsbygg
Arben

I 2009 måtte den nedslitte skolen asbeststenges. I august åpnet Hersleb videregående skole som et topp moderne skolebygg med et av hovedstadens mest ærverdige uttrykk.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Skolebygg

Entreprisekostnad (målpris) eks mva: 282 millioner kroner

Bruttoareal: Ca. 11.000 kvm

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo

Byggherreombud:
Siv.ing. T. Thorvaldsen

Totalentreprenør i samspillsentreprise: HENT

Prosjekteringsledelse:
Sivilingeniør SV Bolkesjø

Arkitekt / Interiørarkitekt:
Arch Uno

Interiørarkitekt: Link Arkitektur

Landskapsarkitekt: Norconsult

Rådgivere: RI-B: Bjørnstad Prosjektering l RI-V: UnionConsult l RI-E: Sv. Bolkesjø l RI-Akustikk: Berg Knudsen l RI-Miljø: Asplan Viak l RI-Brann: Roar Jørgensen

Underentreprenører/leverandører: VVS: Oras l Elektro: Powertech l Grunn og utomhus: Kåre Mortensen l Riving: Mimax l Mur og flis: AK Byggservice l Stål og smedarbeider: SIAS l Heis: Starlift l Betong: Pol Betong l Stillas: UCO l Karbonbånd-
forsterkning: R-bygg l Blikkenslager / takentreprenør: Storo Blikk l Nivell- gulv: Parkettpartner l Solskjerming: Solskjermingsgruppen l Tømmer: Noveta l Storkjøkken: Berg & Dahl l Ledesystem: Prolink l Terazzogulv: Respo l Vinduer: FBjerke Entreprenør l Branntetting / isolering: BSF l Maler: Hunvik & Co l Byggtapesering: Kjærnsmo l Himling: OBI l Folde-
vegger: Saxi l Systemvegger: Profilteam l Fast inventar: Idema l Tannlegeinnredning: NDD l Auditorieinnredning: Fora Form l Ståldører: Rapp Pyrotec l Innedører: Swedoor l Lås og beslag: Trioving l Røykluker: Bramo l Himlinger og påforingsvegger: Oslo Bygginnredning


I 2009 stengte Hersleb skole dørene etter at asbest ble oppdaget i avtrekkskanalene i ventilasjonssystemet. Etter asbestsanering og stripping av bygget til råbygg, startet totalentreprenør HENT 12. desember 2012 det enorme rehabiliteringsprosjektet for å gjøre den gamle ungdoms-skolen til en prestisjeskole for videregåendetrinnet i Oslo.

Skolen, som på det meste hadde rundt 1.000 elever,
er nå dimensjonert for å ta imot 745.

Med et budsjett på totalt rundt 410 millioner kroner, inklusive merverdiavgift, er skolen rehabilitert, og mandag 18. august kunne de første elevene ønskes vel-
komne til et av hovedstadens flotteste skolebygg av statsminister Erna Solberg.

– Skolen var i dårlig for-
fatning, men selve bygg-
verket var bra da vi kom på byggeplassen, forteller prosjektleder Ole Asbjørn Grannes i HENT.

Asbestfokus
Selv om bygningen ble asbestsanert ved rive-
entreprisen i 2011 av Pewe, har man også måttet ta sine forholdsregler under rehabiliteringen.

– Vi har jo pigget ned alt gammelt puss, og da dukket det opp noen rør som måtte saneres. Vi har hatt kon-
troller både før og underveis. Det var jo asbest som førte til at skolen ble stengt i utgangspunktet, så det har vært klart fokus på det i dette prosjektet, sier Grannes.

En spesielt stor utfordring med det eksisterende bygget, er at det har sunket 30 centimeter på den ene siden i forhold til den andre. Hele bygningen er altså skakk, men har beveget seg som én kloss, og har ikke brukket opp som en følge av setningene.

– Bygget er altså veldig solid, og må ha vært et påkostet bygg da det ble bygget, forklarer Grannes.

Skakk skole
Innvendig har entreprenøren vært nødt til å rette ut samtlige klasserom med Nivelle gulvsystem, mens korridorene har beholdt helningen.

– Vi har ikke kunnet rette opp bygget ved å støpe på de eksisterende betongdekkene. Da ville byg-get blitt for tungt, forteller han.

Grannes bekrefter at dette har skapt noen utfordringer med tanke på universell utforming i bygget, men da rehabiliteringen ikke er definert som en hovedombygning, har man sluppet unna de aller strengeste kravene.

– Men Undervisningsbygg har jo egne kravspesifikasjoner som er veldig tøffe, og det har vært en del spesielle tiltak som vi har gjort på bygget. Det er bra kvaliteter som er lagt til grunn, forteller prosjektlederen.

3D-suksess
Den største utfordringen, avslører han, har vært å gi det nesten 100 år gamle bygget et innemiljø av moderne standard.

– Å gi et bygg fra 1922 et teknisk anlegg fra 2013 har vært det mest tidkrevende, både i prosjekterings- og utføringsfasen, sier han.

Hersleb videregående skole, et bygg på 11.000 kvadratmeter, var målprisbudsjettert til 281 millioner kroner, ekskl. mva, for totalentreprenør HENT. Prosjektleder i Undervisningsbygg, Per Morten Kals, forteller overfor Byggeindustrien at man takket være godt samarbeid har fått mye kvalitet for pengene.

– Entreprenør HENT og Undervisningsbygg har hatt samme innstilling til prosjektering, og vi har brukt BIM fullt ut, noe vi har hatt stor glede av, sier han.

Bruken av 3D-modeller var uvurderlig da det moderne ventilasjonsanlegget skulle installeres i det historiske bygget. Etter iherdig arbeid på datamaskinene, kunne man gjennomføre montasjen raskt og rett frem, uten at en eneste kanal måtte legges om.

– I det å bygge riktig på første forsøk, der ligger økonomien, sier Kals.

Finpussen
I tillegg til den utfordrende og omfattende ventilasjonsjobben, har rehabiliteringen blant annet omfattet en stor murentreprise. Over 1.200 tonn mørtel har gått med til 17.000 kvadratmeter vegg innvendig og 6.000 kvadratmeter vegg utvendig. Pussen er basert på prøver av den opprinnelige murpussen, gjort av SINTEF Byggforsk, og har blitt påført for hånd med murerspade av AK Byggservice. Den historisk korrekt gule fargen er ikke malt på, men kommer av at det tredje og ytterste laget på fasaden er gjennomfarget, hvilket betyr en nesten vedlikeholdsfri fasade.

– Vi har hatt et nært samarbeid med byantikvaren, og fokusert på gode materialvalg og et virkelig forsøk på å være tro mot gamle håndverkstradisjoner, understreker Kals.

Tok tak
Siden den gule skolen står på byantikvarens gule liste, har taket på skolen måttet bevares på best mulig måte. Taksteinen har blitt tatt av og renset med trykkluft, men naturlig nok har en betydelig del av teglsteinstaket blitt påført for store skader gjennom årenes løp til å kunne legges tilbake.

Man satte dermed i gang en prosess for å lage duplikater i en fabrikk i Danmark, men blikk- og takentreprenør Storo Blikk kunne tilby en enda bedre løsning.

– De hadde fått i oppdrag å skifte tak på en bygård på Tøyen med samme type takstein. Dermed fikk vi kjøpt det gamle taket, og vi fikk matchende stein som også var eldet på samme måte som den eksisterende, forteller prosjektleder i HENT, Ole Asbjørn Grannes.

Under den gamle steinen har man fått et moderne tak med grove sløyfer og trykkimpregnerte materialer for et tett og slitesterkt tak.

Takentreprenøren har også levert utvendige beslag, og 29 vindusarker, skolens klokketårn, spir og nedløp er heldekket i kobber i en utfordrende blikkenslagerentreprise.

– Bygget fremstår så flott som det aldri har vært før. Vi har tross alt kommet litt lengre i vår kunnskap om bygg på 100 år, sier byggherres prosjektleder Per Morten Kals.

Også den store skolegården er totalrehabilitert, med blant annet et nedsenket adkomstområde, aktivitetsarealer med ballbane og bordtennisbord under en restaurert arkade og grusstier og blomsterbed.

Dro sammen
Innvendig er takene også en spesiell del av skolen. Her har enkelte takmalerier blitt restaurert til sin fordums prakt, mens man enkelte steder har malt helt nytt. Himlingsløsningene er også temmelig spesielle, og det har blitt jobbet mye med å legge til rette for at de gamle betongdragerne i bygget skulle kom-me frem, slik at opprinnelig himlingshøyde og gode lysforhold har kunnet ivaretas.

1.220 kvadratmeter med vindusflater gjør også sitt for å lyse opp den nye skolehverdagen på Hersleb. De 330 store seksfags-vinduene beholder den tradisjonelle utformingen til vinduene på skolen, men er lydisolerende, og har en U-verdi under 1.0.

– Skolen ligger sentralt til, like ved veien, og det er viktig å isolere godt for å skape et godt læringsmiljø, påpeker Kals.

Prosjektleder for totalentreprenøren, Ole Asbjørn Grannes forteller at det utfordrende rehabiliteringsprosjektet har vært en god erfaring for HENT, og at man har greid å komme i mål med penger igjen på budsjettet.

– Det har vært veldig bra. Vi har hatt en profesjonell byggherre som har vært til stede på prosjektet, og vært en ressurs for oss. Samtidig har vi også hatt veldig dyktige underentreprenører. Når alle drar sammen, slik som man har gjort her, er det artig å være på en byggeplass, sier han.