Elektrisk bolterigg brukes til vann- og frostsikring. Foto: Skanska

Her tester Skanska helelektrisk maskinpark innen vann- og frostsikring i tunnel

På E16 over Sollihøgda skal entreprenøren sikre totalt 160.000 kvadratmeter mot vann og frost. Skanska har utviklet Norges første nullutslippsmaskiner til bruk i innredningsjobben av Bukkensteinshøgdtunnelen og Sollihøgdtunnelen.