Illustrasjon: Statens vegvesen

Her skal traseen for Hordfast gå - har lyttet til lokale interesser

Ny E39 Stord - Os skal gå via den sørlige kryssingen av Langenuen mellom Jektevik i Stord kommune og Hodnanes i Tysnes kommune.

Ill. Statens vegvesen

– Vi har lyttet til lokale interesser og valgt den traseen vi tror vil gi den beste utviklingen for dette området, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Det er besluttet å velge alternativ F, med sørlig kryssing av Langenuen.

Regjeringen har nå vedtatt den statlige kommunedelplanen for E39 mellom Stord og Os. Arbeidet med kommunedelplanen startet opp allerede i 2015.

– Det har vært en lang planprosess, men nå har vi nådd en ny milepæl i planleggingen av Hordfast og fergefri E39. Dette er et prosjekt som krever ekstra grundig planlegging, både for å finne gode løsninger og for å redusere kostnadene, sier Mæland.

– Hordfast er et veldig viktig prosjekt både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det binder sammen bo- og arbeidsregioner og reduserer reisetiden med én time. Dette vil få store positive konsekvenser og jeg er derfor veldig glad for at valget av trasé nå er landet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

- Dette har vært spesielt viktig for å skape ny vekst i store deler av Sunnhordland.

I det endelige planforslaget fra Statens vegvesen gjensto to hovedalternativer. Alternativ B som krysser Langenuen mellom Raunholm og Nese, og alternativ F med kryssing mellom Jektevik og Hodnanes. Vegvesenet har anbefalt alternativ B, først og fremst fordi dette alternativet gjør det mulig å utsette en lenger del av strekningen på Stord. Ellers er det begrensede forskjeller mellom alternativene.

Regjeringen har vurdert begge alternativer, og mener det er små forskjeller når det gjelder nasjonale interesser. I denne saken har derfor de lokale og regionale interessene veid tungt. Ut fra dette har regjeringen besluttet å vedta alternativ F, med sørlig kryssing av Langenuen.