Flere nye prosjekter foreslås for veinettet på Østlandet. Illustrasjon: Statens vegvesen

Her ønsker Vegvesenet prosjekter for nesten tolv milliarder på Østlandet

Statens vegvesen foreslår tre milliardprosjekter på Østlandet, riksvei 22 Glommakrysning, E18 Retvet – Vinterbro og E16 Nymoen – Eggemoen.

Vegvesenet har sendt nye utredninger om de foreslåtte veistrekningene til Samferdselsdepartementet i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033, heter det i to pressemeldinger fra Statens vegvesen torsdag.

Vegvesenet foreslår nye prosjekter for Korridor 1: Oslo – Svinesund/Kornsjø og Korridor 2: Oslo – Ørje/Magnor:

  • E18 Retvet – Vinterbro til 7.465 millioner kroner
  • E16 Nymoen – Eggemoen til 1.633 millioner kroner
  • Riksvei 22 Glommakrysning til 2.880 millioner kroner
Dette er Vegvesenets forslag for Korridor 1. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vegvesenet foreslår flere nye prosjekter over hele landet i første halvdel av den nye NTP-perioden, altså for perioden fra 2022 til 2028.

– Vegvesenet har gått gjennom 128 store prosjekter i NTP til en verdi av 600 milliarder kroner. På prosjektene vi forslår når har vi redusert kostnader med 50 milliarder. Det gjør at vi kan foreslå oppstart av flere nye veiprosjekter, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

– Vi forslår å starte utbygging av riksvei22 Glommakrysning i første periode. Dette er en svært viktig regional transportåre nordøst for Oslo med stor lokal- og fjerntrafikk, fortsetter Davik.

Dette er Vegvesenets forslag for Korridor 2. Illustrasjon: Statens vegvesen

Mellom Oslo og Ørje er den daglige trafikken på 35.000 kjøretøy ved Ski, og 20.000 ved byene i Østfold. E18 fra riksgrensen ved Ørje til Bjørvika i Oslo og riksvei 2 ved Magnor, er viktige forbindelser mot utlandet, skriver Vegvesenet i pressemeldingene.

– De viktigste utfordringene på hovedvegene er trafikksikkerhet og framkommelighet. Ny E18 fra Retvedt til Vinterbro er derfor svært viktig, sier Davik.

E16 fra Hønefoss via Jevnaker mot Gardermoen, fungerer sammen med riksvei 350, E18 og E134 som en ytre ring rundt Oslo, samtidig som den er en viktig vei mot utlandet, heter det videre i pressemeldingen.

– Det er viktig å komme i gang med E16 utbyggingen i Ringerike kommune, for å få full effekt av E16 utbyggingen i Jevnaker som åpner i 2022, sier Davik.