Henrik Asheim. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Her kommer de 1.000 nye fagskoleplassene

Fagskoler over hele landet får midler til å opprette nye studieplasser til høsten.

– Arbeidslivet har stort behov for flere fagutdannede. For regjeringen har det vært viktig å øke både kvaliteten og kapasiteten i fagskolene på en god måte. Jeg håper både unge fulltidsstudenter og eldre arbeidstakere benytter seg av det gode fagskoletilbudet vi har fra høsten av, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

I forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020 har regjeringen foreslått å bevilge midler til 1.000 nye studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning. I mai ble fylkeskommunene bedt om å melde inn hvor det var behov for nye fagskoleplasser og hvor mange de hadde kapasitet til å oppskalere. Totalen på de innmeldte plassene var 1 738.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) har nå fordelt studieplassene til fylkeskommunene. Fordelingen er gjort med forbehold om vedtak i Stortinget. Direktoratets fordeling er gjort på bakgrunn av fylkeskommunenes kartlegginger og begrunnelser, og det har blitt lagt vekt på:

* Dokumentasjon av behov i arbeidslivet

* Klar og helhetlig beskrivelse av plan for økning i antall studieplasser i fylket

* Involvering av arbeidslivet og fagskolene i behovskartleggingen

* Realistisk plan for rekruttering av studenter

– På rekordtid har fylkeskommunene sammen med fagskolene og partene i arbeidslivet lokalt, funnet frem til tilbud som arbeidslivet har behov for, og som fagskolene har kapasitet til å oppskalere. Det er ekstra imponerende at fagskolene er i stand til å styrke tilbudet sitt så mye på så kort tid, sier Diku-direktør, Harald Nybølet i meldingen.

Ettersom en stor andel av studieplassene er til deltidsutdanninger, vil plassene kunne komme 1.800 studenter til gode fra høsten 2020. De fleste studieplassene går til tekniske fag, helsefag og økonomisk-administrative fag.

Dersom Stortinget vedtar et høyere antall studieplasser enn 1.000, vil Diku fordele disse så fort som mulig ut fra hvor det er behov.