Her heves E6-traseen opptil seks meter

Totalt to millioner kubikkmeter masser flyttes i forbindelse med bygging av ny E6 mellom Trondheim og Melhus.

Fra toppen av Storlerbakken langs strekningen flyttes nå 500.000 kubikkmeter leire til bunnen, skriver Adresseavisen i en artikkel denne uken.

– Leira flytter vi til bunnen av bakken, og etter hvert framover mot Klett, der vi bygger opp fyllinger som E6 skal gå på. På denne måte vil stigningen bli litt mindre, noe som vil bli gunstig ikke minst for tungtrafikken. Det legges også en fylling for å lage en støyvoll, sier hovedbyggeleder i Statens vegvesen, Svein Soknes, til avisen.

Dronefoto: Statens vegvesen

– Den nye E6-traseen på toppen av bakken skal gå sørøst for dagens E6 i området der vi nå fjerner leire. Her skal det også bygges en viltkulvert. For å unngå større trafikkproblemer går mye av denne transporten på egne anleggsveier, fortsetter Soknes.

I bunnen av bakken bygges veifyllingene i omtrent 20 centimeter tynne lag. For hvert sjette lag legges det så et sandlag for å drenere bort vann. Hvert lag komprimeres med bulldoser for å redusere setningene.

Allerede til høsten vil trafikken bli satt på deler av disse fyllingene, skriver Adresseavisen.