Veidekke har lagt asfalt på riksvei 3 mellom Atna og Alvdal, og er ferdige seks uker før fristen. Foto: Christian Finsrud, Veidekke

Her har Veidekke asfaltert to mil seks uker før fristen

I hele sommer har Veidekke lagt asfalt for Statens vegvesen på riksvei 3 mellom Atna og Alvdal, en strekning på omtrent 20 kilometer. De hadde frist til midten av oktober, men 4. september ble de ferdig med jobben.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding på sine nettsider fredag.

– Veidekke har jobbet raskt og effektivt og med meget god kvalitet på utførelsen, sier byggeleder Kjell Eide i Statens vegvesen.

– Det er imponerende at de har greid å bli ferdig så lenge før fristen, legger han til i pressemeldingen.
Etter ferien har mannskapene i Veidekke, ifølge meldingen, jobbet 24 timer i døgnet med doble skift fire dager i uka, for å bli ferdig til andre asfaltjobber som skal gjennomføres før vinteren kommer.

56.000 tonn asfalt har gått med på den to mil lange strekningen mellom Atna og Alvdal. All asfalt som er lagt, er lavtemperaturasfalt.
Kontrakten har en verdi på 55 millioner kroner, pluss tre millioner fra Stortingets krisepakke til veiformål i forbindelse med koronapandemien.

Allerede mandag går Veidekke i gang med asfaltarbeider på nabostrekningen til den de nettopp er ferdig med. Fra Alvdal grense og nordover er Gjermundshaug Anlegg AS i ferd med å utbedre en strekning på syv kilometer. Går alt etter planen, er denne veistrekningen utbedret og ferdig asfaltert innen vinteren, skriver Vegvesenet.