Tislegårdkrysset blir Kongsbergs nye trafikknutepunkt. Foto: Kjell Wold

Her er Kongsbergs nye trafikknutepunkt

Når ny E134 åpnes fredag ettermiddag blir Tislegård, halvannen kilometer sør for sentrum, Kongsbergs nye knutepunkt for vegtrafikk.

I Tislegårdkrysset møtes E134, som er hovedveien for øst-vest, og fylkesvei 40, som er hovedveien for nord-sør.

Trafikken mellom Drammen og Haukeli krysser nord-sør trafikken mellom Larvik og Geilo gjennom Lågendalen og Numedal på dette punktet i en trearmet rundkjøring med tre firefelts veier.

Noen vil kanskje kalle det nye krysset for en trafikkmaskin, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Fra nå av er trafikken på fylkesvei 40 flyttet fra vestsiden til østsiden av Lågen, mens gjennomgangstrafikken på E134 nå passerer forbi Kongsberg flere kilometer sør for bykjernen.

For kjørende fra Drammen og Hokksund blir Tislegårdkrysset den nye innfartsvegen til Kongsberg sentrum og vegen videre mot Numedal, Bolkesjø og Blefjell.

Fra Damåsen ved Øvre Eiker grense kjører du snart inn mot byen via Kongsbergtunnelen og kommer ut ved Tislegård.