Illustrasjonsfoto: Arkiv

Her er en oppskrift på 20 prosents klimagassutslipp fra byggeprosjekter

Grønn Byggallianse lanserer en egen lavkarbondiett for byggeprosjekter som skal redusere klimagassutslippene fra prosjektet med 20 prosent uten ekstra kostnad.

Det skriver Grønn Byggallianse i en pressemelding onsdag.

Omtrent 40 prosent av alle produserte materialer går til bygg, 19 prosent av all trafikk i Oslo er bygg- og anleggstrafikk, og 40 prosent av all energibruk går til drift av bygg, skriver Grønn Byggallianse i pressemeldingen.

De største klimagassutslippene knyttet til et bygg kommer, ifølge meldingen, ved produksjon og transport av materialer til bygget.

En rekke pilotprosjekter de siste årene har vist at det er mulig å redusere klimagassutslipp fra materialer i nybygg med 40 til 45 prosent uten store merkostnader, skriver Grønn Byggallianse.

Pilotprosjektene viser også at man kan redusere utslipp fra materialbruken med 20 prosent gjennom enkle grep de aller fleste prosjekter kan ta.

Hvis alle som bygger og rehabiliterer, i tillegg innfører krav om fossilfri byggeplass, vil utslippene kunne reduseres med over fem millioner tonn CO2 per år, heter det videre i meldingen. Dette tilsvarer årlig utslipp fra 2,4 millioner bensinbiler, eller 85 prosent av hele den norske bilparken.

Dette er Grønn Byggallianses forslag til lavkarbondiett for byggenæringen:

  • Betong lavkarbonklasse B.
  • Armering basert på 100 prosent resirkulert stål.
  • Gips med klimagassutslipp under to kilo CO2-ekvivalenter per kvadratmeter.
  • Gulvbelegg med klimagassutslipp under fem kilo CO2-ekvivalenter per kvadratmeter.
  • Isolasjon med klimagassutslipp under ett kilo CO2-ekvivalenter per kvadratmeter.
  • Solceller med produksjonsutslipp under ti kilo CO2-ekvivalenter per kvadratmeter.