Her, på E39 mellom Troldhaugtunnelen og Sørås, blir det ny asfalt. Foto: Statens vegvesen
Her, på E39 mellom Troldhaugtunnelen og Sørås, blir det ny asfalt. Foto: Statens vegvesen

Her blir det ny asfalt

En veistrekning på cirka 800 meter mellom Troldhaugtunnelen og Sørås på E39 i Bergen skal asfalteres på nytt.

– Det utlagte asfaltdekket har dessverre ikke tilfredsstillende kvalitet. Hendelser ved produksjon, lasting, transport og utlegging kan være årsaken til dette, sier byggeleder Bjørn Trygve Andersen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Statens vegvesen har besluttet å frese vekk utlagt asfaltdekke i området. Fresearbeidet er planlagt i uke 48 og vil foregå på kveld og natt. Veien vil da bli stengt, og omkjøring vil bli skiltet.

Trafikantene vil ifølge meldingen ikke merke det midlertidige kjøredekket utover at det kan gi noe mer lyd av dekkene mot asfalten.

– Dette er helt ufarlig og udramatisk. Veien er både trygg, trafikksikker og framkommelig, understreker  Andersen.

Den utfreste strekningen vil ifølge meldingen bli liggende som midlertidig kjøredekke frem til våren 2023. Da skal veien bli asfaltert på nytt.

Veistrekningen trafikkeres i snitt av 21.393 kjøretøy i døgnet. Av dette er syv prosent lange kjøretøy.

– Statens vegvesen har forståelse for at veiarbeid på en så sterkt trafikkert strekning som dette kan være krevende for trafikantene, men da er det viktig å minne om at vi gjør det for dem. Drift er å holde vegen åpen i dag, vedlikehold er å sørge for at vi klarer det i morgen, sier Andersen.