<p>Illustrasjon: Tirsén & Aili arkitekter</p>Illustrasjon: HENTIllustrasjon: HENT

HENT vinner stort samspillsprosjekt i Kiruna

Kiruna kommune gir HENT i oppdrag å utvikle og oppføre prosjektet Kunnskapsbyen i den nord-svenske byen Kirunas nye bysentrum.

Det skriver HENT i en pressemelding mandag.

I Kunnskapsbyen skal kommunens lokaler for videregående skole, læringssenter og kulturskole samles på ett campusområde like ved den nye byparken Kiruna.

Prosjektet omfatter mer enn 33.000 kvadratmeter bygg, samt en opsjon på omtrent 7.000 kvadratmeter, og gjennomføres som totalentreprise i samspill.

– Vi er veldig stolte over og glade for å få delta i å utvikle og bygge Kirunas nye bykjerne. Kunnskapsbyen blir en viktig del i arbeidet vårt med å styrke HENTs tilstedeværelse i byggemarkedet på Nordkalotten, sier Markus Bley i HENT Sverige.