HENT tester HMSREG på fire byggeplasser

HENT innfører informasjonssystemet HMSREG på flere av sine prosjekter i Norge.

Det skriver entreprenørbedriften i en pressemelding denne uken.

– Vi bruker mye tid og ressurser på oppfølging av seriøsitetsbestemmelsene i lover og forskrifter, HENTs egne krav og kontraktskrav fra byggherre. Med HMSREG overvåkes dette i sanntid, og vi får innsyn i avvik som vi tidligere ikke kunne sjekke eller aktivt måtte søke opp selv, kommenterer Einar Flakne, fagsjef for HMS i HENT.

HMSREG er en løsning som digitaliserer oppfølging av seriøsitetstiltak og forpliktelser i Byggherreforskriften, og baserer seg på at informasjon fra HMS-kort, Brønnøysundregistrene, og Startbank samles, kontrolleres og oppdateres i sanntid. Personell på byggeplassen kan forhåndsregistreres, og det blir lettere for hovedentreprenør å kontrollere at alt personell på byggeplassen innehar gyldige HMS-kort, sikkerhetsopplæring og kompetanse. Systemet gir også informasjon om hvor mange fagarbeidere, lærlinger og ufaglærte som befinner seg på prosjektet.

– Vi gleder oss over å se at underentreprenørene våre ønsker systemet velkommen. Det er enkelt å registrere og invitere inn i systemet, så sørger de selv for å ta jobben videre. Det har vært lite støy rundt implementeringen, brukerterskelen er lav og det er ikke avansert å lære seg, sier Flakne i pressemeldingen.

– HENT var med som en av de aller første entreprenørene i pilotprosjektene da HMSREG ble utviklet, og det er svært gledelig at de nå ønsker å ta dette i bruk på egne prosjekter, sier Kathrine Steen Andersen, avdelingsleder for HMSREG hos entreprenøren.

HENT samler nå erfaringer fra to pilotprosjekter i Trondheim og to i Oslo, og jobber opp mot en beslutning om implementering av systemet på alle prosjekter.