Prosjektutvikler Jostein Five fra HENT og prosjektleder Svein Anders Rodø fra Trondheim kommune.

HENT med to nye prosjekter i Trondheim

HENT AS har inngått to nye kontrakter i Trondheimsområdet.

Det er inngått en totalentreprisekontrakt med Trondheim kommune om utvidelse av Okstad skole med nytt tilbygg på 4.100 kvadratmeter bruttoareal for å øke kapasiteten fra 1.-4. til 1.-7. trinn for til sammen 280 elever.

To naboeiendommer er ervervet for å øke skolens område til et helhetlig skoleanlegg med tilstrekkelig areal. Skoledrift vil pågå under byggingen som startet i mai og skolen vil være ferdigstilt i mai 2020.

Okstad skole er et pilotprosjekt for Trondheim kommune vedr klima og miljø med målsetting om å bidra til 30 prosent reduserte klimautslipp sammenlignet med tilsvarende referansebygg. Anleggsdriften skal gjennomføres fossilfritt. Arkitekt Norconsult AS.

Kontraktssummen er på 62 millioner kroner eksl. mva.

Det er i tillegg inngått totalentreprise med Ringveien borettslag om oppføring av nytt administrasjonsbygg og 30 garasjeplasser, til sammen 1.694 kvadratmeter bruttoareal. Bygget føres opp etter passivhusstandard, som krever mindre energitilførsel og bygges i massivtre. Fasaden dekkes med over 300 kvadratmeter solcellepanel. Ferdigstillelse for garasjene er oktober 18 og for administrasjonsbygget oktober 2019. Arkitekt er Pir II Arkitektkontor AS.

Ringveien borettslag drifter cirka 900 leiligheter i en av Trondheims bydeler. Kontraktssummen er på 34 millioner kroner eksl. mva.