HENT har inngått samspillsavtale om rehabilitering og ombygging av kommunale boliger i Bergen

Bergen kommune har inngått samspillsavtale med HENT AS på Lotheveien utleieboliger. 

- Samspillsentreprise er forholdsvis nytt for Bergen kommune, men vi skal være en aktiv byggherre som følger opp prosjektet. Vi gleder oss til oppstart av gjennomføringsmodellen og har stor tro på og forventning til at dette er den riktige formen for dette prosjektet, sier Stian Jørgensen, prosjektleder for Bergen kommune.

Lotheveien 2 – 20 skal totalrehabiliteres og ombygges fra 50 to- og treroms leiligheter til 33 større leiligheter som kan romme familier. Hele første etasje i Lotheveien 2 skal fremdeles fungere som felleslokale. De tre lavblokkene i består hver av kjeller, to hovedetasjer og loft med et bruttoareal på cirka 5.000 kvadratmeter. Bygningene er fra 1920 og ble videre utbygget med leiligheter på loftet i 1949. Bygninger og utearealer er i dag nedslitte og lite tidsmessige. Utvendige overflater skal rehabiliteres inklusiv skifte av vinduer. Omlegging av tak påregnes også. Videre vil det bli arbeid knyttet til inneklima, brannsikkerhet, tilgjengelighet til boliger og fellesareal. Utearealer skal oppgraderes og tilpasses et bomiljø for familier.

- Vi er selvfølgelig godt fornøyd med å ha fått denne muligheten, og er på alle måter klar for å ta til med samspillsfasen. Dette er en arbeidsmetodikk HENT er godt kjent med. Den henter ut det beste fra oppdragsgiver og entreprenør fram mot et felles mål. Nå blir det en hektisk periode før sommerferien med planlegging og kartlegging, før vi etter ferien starter opp med å utvikle forprosjektet», uttaler Sigve Hodneland, avdelingsleder HENT Bergen.