Ill. Arkitema Architects AS på vegne av Trøndelag Fylkeskommune

HENT bygger Tiller videregående skole

HENT AS og Trøndelag Fylkeskommune har inngått samspillsavtale i forbindelse med utvikling av Tiller videregående skole. 

Prosjektet består av nybygg og ombygging av eksisterende bygninger ved Tiller videregående skole. Samlet omfatter prosjektet cirka 18.300 kvadratmeter hvorav 7.100 kvadratmeter er nybygg, som inkluderer idrettshall og tannklinikk.

I samspillsfasen vil HENT, byggherre, brukere, arkitekt og rådgivere, bearbeide det foreliggende skisseprosjektet før det skal fattes endelig vedtak om realisering. Samspillsfasen frem til byggestart er forventet å ta cirka seks måneder.

- Selve prosjektet har ett stort miljøaspekt, nemlig utstrakt bruk av tre som hovedelementer. Skolen skal bygges som nullutslipps bygg i driftsfasen (ZEB-O), med lokal energiproduksjon ved hjelp av solceller på taket. Prosjektet gjennomføres som utslippsfri byggeplass, forteller Ståle Fiskvik, prosjektsjef i HENT AS.

- Trøndelag Fylkeskommune ser frem til å videreføre prosjektet i et samspill med HENT, arkitekt, rådgivere og skolens brukerorganisasjon. Fylkestinget vedtok i 2017 klare ambisjoner for at Tiller videregående skole skal bli en attraktiv og fremtidsrettet skole. HENT vant konkurransen etter en forutgående prekvalifisering hvor byggherren mottok tre tilbud. HENTs tilbud fremstod særlig fordelaktig i beskrivelsen av prosesser for gjennomføring av samspill og utførelse på byggeplass, sier Rune Venås, bygge- og eiendomssjef i Trøndelag Fylkeskommune i en pressemelding.

- Vi gleder oss til å være med på å forme «fremtidens skole». Byggherre har høye ambisjoner om hvordan bygget skal tilrettelegge for nye undervisningsformer. Det skal for eksempel etableres læringsområder framfor tradisjonelle klasserom, og det skal tilrettelegges for utvidet bruk for nærmiljøet på kveldstid. Dette blir utfordrende, utviklende og spennende, og vi ser virkelig frem mot å jobbe i tett samspill med fylkeskommunen og våre rådgivere med utvikling fra skisseprosjekt til forprosjekt og videre mot ferdig skole,» sier Ben-Stian Unhjem, produksjonssjef i HENT .