Ill. Multiconsult/Link Arkitekter

HENT bygger nytt verksted- og kontorbygg for BIR

HENT skal bygge et kombinasjonsbygg med verkstedhall og vaskehall for tunge kjøretøyer, kontorer med kantine samt et større garderobeanlegg for Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) på Espehaugen 52.

BTA er beregnet til 2.876 kvadratmeter, hvorav 1.200 kvadratmeter er verksted og tekniske arealer.

BIR er et av Norges største renovasjonsselskap og er ansvarlig for avfallshåndtering til over 356.600 innbyggere i BIRs syv eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.

- BIR har lagt opp til at verkstedbygget Espehaugen 52 skal være et fremtidsrettet bygg som skal klassifiseres etter Breeam Very Good. Bygget skal ha solceller på taket, batterier som kan lagre strøm, elbilladere til renovasjonsbilene og biler til ansatte, heter det i en pressemelding.

Igangsettingstillatelse er gitt og grunnarbeidene er kommet godt i gang. Kontrakten utføres som en Generalentreprise, og overlevering er planlagt til årsskiftet 2021/2022.

Sentrale aktører foran anleggsområdet. Fra venstre: anleggsleder Karl Melkevik HENT, prosjektleder Fredrik Hienn HENT, byggeleder Torir Wardum STEMA og prosjektsjef Kjell Espen Søraas BIR. Foto: HENT