Heltne studentboliger

Disse tre fra Veidekke avdeling Volda har jobbet med Heltne studentboliger. Fra venstre Bjarne Solbakken (driftsleder), Geir-Magnus Lied (anleggsleder) og Tore Buset (trainee).

120 Volda-studenter kunne til semesterstart etter jul flytte inn i en studentblokk bygd i massivtre.

Fakta

Sted: Volda

Prosjekttype: Studentboliger

Byggherre: Studentsamskipnaden i Volda (SIV)

Areal: 3832 kvadratmeter BTA

Prosjektkostnad: Cirka 79 millioner kroner eks. mva.

Totalentreprenør: Veidekke

Arkitekt trinn 1: Arkitekt Oddvar Ekroll

Arkitekt og ansvarlig søker trinn 2: AG Plan og Arkitektur

Rådgivende ingeniører: RIB Betong: Conplan l RIB Massivtre l RIBfy: WSP Engineering l RIBr: Norconsult l RIV vent: Riksheim Consulting l RIV rør: Varmt og Kaldt l RIA: Sweco l RIE: Tussa Installasjon

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Tussa Installasjon l VVS: Brændes Rørleggerforretning l Ventilasjon: Egset Ventilasjon l Betongarbeid, utvendig tømrerarbeid: Volda Bygg l Innvendig tømrerarbeid: Skår Bygg l Grunnarbeid: Volda Maskin l Byggvask: Humberseth Reinhald l Massivtre: Woodcon l Brannimpregnert kledning: Woodify l Stillas: Stillasmontering l Stålkonstruksjoner: PE Bjørdal l Maler: Lenco Gulv og Maling l Blikkenslager: Ørsta Vedlikehald l Markiser og solskjerming: Norsol l Lås og beslag: Låsservice l Gulvarbeid: FG Gulv l Kjøkken: Sigdal l Systemhimlinger: Byggmontering Møre l Heis: Heisplan l Kraning massivtre og badekabiner: Sunnmøre Kranservice l Systemvegg bod: Troax l Dører: Daloc l Glass/aluminium: H-fasader l Vinduer: H-vinduet+ l Utvendige rømningstrapper: PCP l Badekabiner: Norac l Betongelement: Stryn Betongelement l Leieutstyr: Ramirent.

Blokken er utført i fem etasjer der underetasje er utført i plasstøpt betong, supplert med prefabrikerte plattendekker og bjelker. De fire etasjene over er bygd i massivtre. Elementene er produsert i Østerrike av selskapet Stora Enso og levert og montert av den norske underleverandøren Woodcon med base i Brumunddal. Elementene ble fraktet med tog til Norge og videre på trailere til Volda. Ifølge anleggsleder Geir-Magnus Lied hos Veidekkes avdeling i Volda tok selve monteringsjobben åtte uker og var ferdig i mars. Også badekabinene fra Norac ble heist på plass i denne prosessen.

– Vi bygget oss oppover etasje for etasje. Når elementene for en etasje var montert, heiste vi badekabinene, gips, tynnplateprofiler og vinduer på plass før vi la på dekke. En fordel med massivtre er at ulike fag kunne begynne arbeidet i etasjen under så snart dekke var på plass. Bygger du med betongelementer, må du vente til det er bygget tre etasjer over før du kan starte denne jobben, på grunn av sikkerhet, sier Lied.

– Monteringsfasen for massivtre og leveranse av badekabiner var den mest kritiske i forhold til framdrift og logistikk.

Massivtre (CLT) er krysslaminert tømmer som er limt sammen på kryss og tvers. Et lag kan bestå av tre til fem sjikt. Dette gir solid styrke og bæreevne.

Samspillsentreprise i totalentreprise

Prosjektet Heltne studentboliger 2 består av to blokker med til sammen 194 studenthybler. Den største av blokkene er ferdig nå. Den andre er i produksjon og skal være ferdig til høstsemesteret 2020.

Byggene står på Heltne, like øst for høyskolen. Fra før er det til sammen fem blokker med studenthybler i Volda, alle bygd på starten av 1970-tallet. Tre av dem står på Heltne. Det er grunnen til at prosjektet er merket med 2.

Veidekke har hatt ansvar for design, utførelse og beskrivelse for bygningsmessige og tekniske fag, der byggherre har gjort tilvalg underveis i prosessen. Studentsamskipnaden i Volda er byggherre.

– Byggherre kom til oss med ønske om å utvikle prosjektet i samspill. Vi har fra før av et langvarig og godt  samarbeidsforhold, dette handler selvsagt om tillit. Entrepriseformen er en effektiv måte å drive frem et prosjekt på, da byggherre bare har en part å forholde seg til, i tillegg til at entreprenøren styrer alle prosesser. Da sparer vi både tid og kostnader, mener Lied.

Prosjektering i BIM

Bygget er prosjektert i BIM (building information modeling). Det handler i praksis om å produsere bygget ferdig på tegnebrettet, visualisert ved en 3D-modell, der alt av teknisk infrastruktur er med.

– For denne type prosjekt er det helt nødvendig med prosjektering i BIM, da det ut fra den ferdige modellen blir generert en utsparingsmodell i 3D som blir sendt som IFC-fil til massivtrefabrikken i Østerrike. Dette er et format for utveksling av bygningsinformasjons-modellering. Fabrikken bruker dataene til sine CNC-maskiner. Det er med andre ord avansert teknologi som ligger til grunn for bygget slik det står i dag, sier han.

Alle hull over 60 millimeter er lagt inn i modellen og frest ut i Østerrike. Det gjelder for eksempel hull for ventilasjon, kabelbroer, vann og avløp, sprinkler og utsparing for dører og vinduer. Produksjonen er helautomatisk, og både veggelementer, dekker og trapper er produsert på denne måten.

– Teoretisk sett kunne du printet ut et hus i 3D om du hadde en stor nok printer, sier Lied for å illustrere teknologien.

– 1.200 hull er frest i de forskjellige elementene, og alle passet.

Stor betongjobb i bunnen

Bygging i massivtre skiller seg ut fra mer tradisjonelle byggemetoder, ifølge anleggslederen. For dette prosjektet er alle veggkonstruksjoner fra 1.- til 4. etasje bærende og utført i massivtre. Grunnen til dette er at det er relativt korte spenn mellom aksene, noe som gjør at også dekker er utført i relativt slanke konstruksjoner av massivtre.

– Dette gir et noe større betongvolum i underetasjen enn ved et mer tradisjonelt bygg, da krefter blir ført helt ned til fundament. I den fremste delen av underetasje som inneholder hybler, er alle vegger utført i plasstøpt betong, mens den bakerste delen av underetasjen, med teknisk rom, vaskeri, sykkelparkering og bodareal, har plasstøpte søyler og prefab betongdragere for hver tall akse. Dekke over underetasje er uført i prefab plattendekker med påstøp.

– Dette bygget har ingen hybridkonstruksjoner slik det kan være på for eksempel i skolebygg i massivtre med store rom og større spenn, der du må kombinere med andre typer dekke og mer innslag av limtre.

Nasjonal offensiv for studentboliger

Behovet for nye studentboliger både i Volda og andre studiesteder har vært stort. I august 2018 ga myndighetene klarsignal til en offensiv i byggingen av studenthybler, etter å ha holdt utbyggerne «på gjerdet» en periode. Hyblene i Volda er en del av en pakke på til sammen 2200 studenthybler fordelt på 14 norske byer.

Forprosjektet og reguleringen av Heltne 2 var klart høsten 2017. Byggingen startet i oktober 2018. I premissene fra regjeringen lå det helt klare miljøkrav til byggene. At de er bygget i massivtre er et resultat av det.

Dette er det første større prosjektet i massivtre på Søre Sunnmøre og første gang Veidekke avdeling Volda setter opp et slikt stort bygg i massivtre. Avdelingen har støttet seg på kunnskap internt i Veidekke i forbindelse med utbyggingen.

Eksponert massivtre

Selv om store deler av bygget er i tre, er ikke brannpåkjenning noe større problem enn med andre byggemåter, ifølge Lied.

– Bygget er fullsprinklet, og eksponert massivtre er brannlakkert slik at det ikke brenner. Lydkrav er en større utfordring i bygg med så lette konstruksjoner. Alle massivtredekker må isoleres og påstøpes, samtidig som det gjøres tiltak i alle himlinger. I alle hybler og fellesareal må himling isoleres og gipses. Det er også påforing med gips på alle yttervegger der det er hybler og fellesareal for å redusere lydtransmisjon mellom etasjer. Men i store deler av bygget på innsiden er overflater i eksponert massivtre, forteller han.

Fasaden utendørs er en kombinasjon av plater og brannimpregnert trekledning/lekter. Under platene ligger spesialisolasjonen Rockwool REDAir, som ikke trekker til seg vann og heller ikke er brennbar.

Lied forteller at de har merket godt inneklima allerede i byggefasen.

– De som skal bo i dette bygget får veldig godt innemiljø. Vi har merket det godt i byggfasen at her er det godt å være. Det er nesten ikke støy, og det har knapt vært støv. Godt inneklima må være et av det største plussene med å bygge i massivtre.

Jordvarme og elektrisitet

Selv om Veidekke har hatt to funksjonærer og en trainee på bygget til å handtere alle administrative oppgaver, er ikke Lied enig i at bygget er et steg i retning av at byggbransjen blir mer logistikk enn bygging.

– Alle byggeri må planlegges. Det er en veldig stor del av byggebransjen. Det litt spesielle her er at vi hadde to såpass store aktører med langveis transport i Woodcon og Norac, noe som kan medføre større sårbarhet og mindre marginer i forhold til leveranse på dato. Men det har gått veldig bra. Takket være god planlegging og at alle aktører har vært innstilt på godt samarbeid, vi har samhandlet godt.

Det har vært cirka 50 personer på byggeplassen i den mest hektiske anleggsperioden, alle fag inkludert.

Oppvarming av bygget skjer ved jordvarme fra seks geobrønner som gir energi til oppvarming av forbruksvann, og forvarming av ventilasjon, supplert med elektrisk oppvarming.

– Bygget er så energieffektivt at her vil det ikke være bruk for mye elektrisitet til oppvarming, slår Lied fast.