Helsfyr Atrium

Helsfyr Atrium

Sted: Oslo

Prosjekttype: Kontorbygg

Kontraktsum eks. mva: 669 millioner kroner

BTA: 38.000 kvm

Byggherre: AF Eiendom og Sektor EiendomsPartner

Totalentreprenør: AF Bygg Oslo

Eier: DnB Nor Markets

Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter

Rådgivere: LARK: Bjørbekk og Lindheim - RIB: Seim & Hultgren / Dr. techn. Olav Olsen - RIBR: NEAS Brannconsult - RIE: Sweco - RIV: Hjellnes Consult - RIA: Brekke & Strand akustikk - RIG: Geovita

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger: Mercur VVS - Elektro: Lys og Varme - Ventilasjon: GK Norge - Gravearbeider: JK Entreprenør - Betong u-etasje: Stenseth & RS - Glidform: Interform - Spunt: Entreprenørservice - Maler: Ullevål Malermesterforretning - Ståltrapper: Weland - Ståltrapper og rekkverk: REBA - Taktekking: Protan Tak - Oppspenning: Spennteknikk - Branntetting: Firesafe - Gulvavretting: Gjøvik Gulvavretting - Bubbledeck: Bubbledeck Norway - Himling og kontorskillevegger: ESG - Heismontasje til fasadevask: Koltek - Blikkenslager: Sigfred Bentzen & Sønn - Flis: Universalbygg - Fasademontasje: Bolseth Glass og Profilteam - Glass/alu.dører innvendig: H-Produkter - Rondell/port: Boon Edam - Storkjøkken: Myhrvold Storkjøkken - Røykluker: Bramo Glass og Klima - Datagulv: Datelco - Føringsgulv: Interface Flor - Lås og beslag: Dorma - Armering: Celsa Steel Service - Stålkonstruksjon: Sandvik Kaldnes - Prefab. trapper: Nor Element - Betongelementer til resepsjon: Byggimpuls - Skilting: Skiltforum - Gulvbelegg i p-arealer: Flowcrete Norway - Tekn. utstyr kantine: AV Design

Du blir sjelden slått av god arkitektur og byggekunst når du ankommer Oslo fra innfartsåren i nord. Det har så definitivt glasslottet på Helsfyr nå endret på.

Helt nord på Helsfyr, mellom E6 og Valle Hovin, har det i 33 lange måneder vært hektisk byggeaktivitet. Opp av grunnen og lukt til himmels rager nå Helsfyr Atriums 38.000 kvm i opptil 14 etasjer i været. Enn skjønt, egentlig består det av to kurvede lameller med et åtte etasjers glassatrium som felles berøringspunkt. Kulminasjonen er i den nordøstre S-lamellen mot Teisenkrysset, mens den lavere lamellen med U-form legger seg beskyttende mot idrettsparken på Valle Hovin og turområdene i vest.

Tomta har vært i Sektor EiendomsPartners besittelse lenge, men AF Eiendom kjøpte seg inn i prosjektet for fire-fem år siden. Omtrent på samme tid som byggingen ble satt i gang, sommeren 2007, overtok imidlertid DnB Nor Markets eierskapet til Helsfyr Atrium.

− Det var et hett marked, og allerede før kontrakten var på plass måtte vi forhåndsbestille for å være klar til en eventuell byggestart, forteller AF Bygg Oslos prosjektleder Bjørn Hroar Framstad. AF Bygg Oslos kontrakt har en verdi på 669 millioner kroner. Med tre parkeringsplan og tekniske rom under bakkenivå ble det tatt ut ca. 60.000 kubikkmeter masser. Det er kjørt glidestøp på heis- og trappesjakter, og benyttet bubbledeck og samvirkesøyler.

En optisk illusjon

For uinnvidde fortoner Helsfyr Atrium seg som et energikrevende bygg med store glassfelt på nær sagt alle flater. Men Lund + Slaatto Arkitekter har tegnet et bygg som fasademessig er et bedrag − en optisk illusjon. Hele fasadeelementet består av solreflekterende glass, mens bare en del av disse er rene vindusfelt. Det er kun i enkelte møterom på hjørnespissene som har glass helt ned til gulvet. De tette feltene er utlektet med isolasjon og malt gips, og er opptil 230 mm tykke.

Fasadeelementer

AF Bygg Oslo har for første gang benyttet seg av Skyline fasadeelementer fra Schüco. Akkurat denne typen hadde heller ikke fasadeentreprenørene Profilteam og Bolseth erfaring med fra før. Fordelen med ferdige elementer er åpenbar; de ankommer byggeplassen fullt komplette med vindusglass, farget glass og isolasjon, og heises raskt på plass og monteres innenfra. Man oppnår tett bygg på kortere tid, slik at annet innvendig arbeid kunne starte før. I tillegg gikk riggkostnadene vesentlig ned. – Det gikk svært raskt, på det meste monterte vi 55 fasadeelementer på en dag, sier Framstad.

Små marginer

Helsfyr Atrium varierer ikke bare i høyde, men har også fasader som er dratt inn og innkraginger på toppen. Lamellenes form skal bestå av opptil sju kurver og enkelte rette strekk. Dette var en utfordring for både de prosjekterende og utførende. Ikke minst når det gjelder krav til at dekkekanter skal være i overensstemmelse – hele veien opp 14 etasjer. Derfor ble det lagt ekstra ressurser i stikning underveis, med det resultat at AF Bygg Oslo har kun brukt et par dager på å slipe og pigge de få dekkekantene som lå for langt ute.

Glassatriet

De smale og kurvede volumene gir gode lysforhold og effektive arealer, og egner seg svært godt til moderne kontorarbeidsplasser med spennende romforløp. Etasjehøyden på 2,65 meter har lydhimlinger som går gjennom alle arealene. Med enkle grep kan disse gjøres om til færre eller flere cellekontorer dersom leietakerne ønsker dette. Atriet inneholder foruten resepsjonsområde også et stort kantinekjøkken og spiseplasser. I første etasje ligger også møteromsavdelingen for byggets leietakere. Den innvendige høyden i atriet er besnærende, og understrekes ved en utkraget ståltrapp som går hele veien opp i åtte etasjer. Men arbeidet med å montere glasstaket nesten 30 meter over bakkeplan ble gjenstand for nøye planlegging.

− Det var mye som skulle gjøres og mange timers arbeid i store høyder, så de som utførte dette måtte stå på et trygt og sikkert underlag. Derfor bygde vi klatrere langs veggene innvendig, og la et plattinggulv over som vi heiste helt opp til taket, forklarer Framstad.

Glassmalerier på gulvet

Første etasje i glassatriet har et sortpigmentert betonggulv, det samme materialet finner vi også i resepsjonsdisken og i kaffebaren. Som om ikke arkitekter og entreprenører har gjort sitt for å berike Helsfyr Atrium nok på sin måte, har man gått nye veier når det gjelder utsmykking i fellesområdene. Kjell Nupen, en av samtidens mest anerkjente, norske malere, har laget et linjespill med integrert kunstglass i det sorte betonggulvet. Et av hans kjennetegn er den spesielle blåfargen Nupen-blått. Denne og en grønnsjattering, ikke ulikt de vi finner i fasadene, går igjen i de nedfelte rennene med malt glass.

− Betonggulvet hadde vært klart til jul, men vi var også interessert i å prøve noe nytt. Men rennene med utstøping, fuging og toppcoating tok lenger tid enn vi hadde regnet med. Også fordi det opprinnelig skulle være ca. 100 meter, men endte opp med 300 meter. Men det er jo også blitt veldig flott, bemerker Framstad.

Mindre energi

Flere sentrale aktører har lagt sine hoder i bløt for å bygge et kontorkompleks som er fremtidsrettet, miljøvennlig og kostnadseffektivt. Hjellnes Consult, Mercur, GK Norge og AF Energi & Miljø utviklet sammen omfattende ENØK-tiltak for bygget. Løsningen har blitt tre luft-til-vann varmepumper som både fungerer til kjøling og oppvarming. Avkastluft blir ført til maskinene slik at de får bedre driftsforhold hele året. Kjøling av datarom og EF-rom blir gjort med en vann-til-vann varmepumpe som leverer overskuddsvarmen til varmeanlegget. Eventuelt varmeoverskudd sommerstid blir dumpet via en tørrkjøler om det ikke er behov for varme i bygget eller til tappevann. I tillegg er det gjennomført effektreduserende tiltak både bygningsmessig og for styring av de tekniske anleggene. De fire varmepumpene dekker kjølebehovet i bygget, mens det for oppvarming er behov for tilskudd fra fjernvarme og en liten elkjel. Det store omfanget av installasjoner for kjøling og oppvarming, som i tillegg skal veksle mellom å levere kjøling og varme, har medført store tekniske utfordringer for prosjekteringen og automatikken.

Energiekspertene har med dette klart å halvere forventet energibruk i fellesanlegget fra over 4,2 millioner til 2,1 millioner kWh i året. I kroner og ører betyr det en årlig innsparing i energiutgifter for leietakerne på over en million kroner.

− Vi entreprenører liker jo rette bygg med 90 graders vinkler for å oppnå rask og effektiv bygging. Vi så for oss større utfordringer på forhånd enn det vi faktisk har hatt. Straks vi kom i gang har fremdriften gått utrolig bra, sier Framstad.

Foruten samarbeidet med ue-ene trekker han også frem de tolv funksjonærene han har hatt med seg i staben på prosjektet.

– De har hatt en vinnervilje og et pågangsmot som det står respekt av. Dette måtte til for at prosjektet og AF Bygg Oslo skal lykkes med store prosjekter også i fremtiden, påpeker Framstad.

Skadefritt

I tillegg til å levere til kontraktfestet dato, medfølger det også en tiltalende HMS-rapport. De innpå 900 innregistrerte på byggeplassen har lagt ned ca. 300.000 arbeidstimer. Da blir det ekstra imponerende at det ikke er registrert én eneste fraværsskade i løpet av nesten tre års byggetid.

Selv om bygget er overlevert blir AF Bygg Oslo værende på Helsfyr. Og får selskap av hele AF gruppen som har inngått en langsiktig leieavtale og inntar ca. 13.000 kvm i de ti første etasjene i den ene fløyen. Etter hvert som bygget og utomhusarbeidene nå er så godt som ferdige, vil vi tro de siste 6.000 kvm ikke-utleide arealene vil få ben å gå på ganske raskt.

Tekst og foto: Trond Joelson


Flere prosjekter