Helsehuset

Illustrasjon: Opus ArkitekteIllustrasjon: Opus Arkitekte

I Haugesund sentrum har Veidekke Entreprenør ført opp Helsehuset, et bygg med helserelatert aktivitet fra andre til sjuende etasje og butikker og kafe på gateplan.

Fakta

Sted: Haugesund
Prosjekttype: Nybygg, helsebygg
Entreprisekostnad eks mva: 180 millioner kroner
Bruttoareal: 10.500 kvm
Tiltakshaver: Helsehuset Haugesund
Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør
Arkitekt: Opus Arkitekter
Rådgivere: RIB: Agderplan l RIB betongelementer: Prefab Design
l RIAku: Sinus l RIBr: Norconsult
Underentreprenører/leverandører: Oppmåling: RH Oppmåling l Grunn- og utomhusarbeid: T Halleland l Betongelementer: Block Berge Bygg og Con-Form Bergen l Gulvsparkling: Brødr. Olsen Mur & Bygg l Stålarbeid teknisk rom: SN Stålbygg l Stålarbeid vinterhage: Stålbyggeren l Taktekking: Fløysand Tak l Vinduer, ytterdører, vinterhage og solavskjerming: Hubro l Blikkenslager: Blikkenslager Nesse & Karlsen l Rekkverk: Trappeteknikk l Tømrer: Saga Bygg l Maler og gulvlegger: Risanger & Sønn l Parkett: Bo Andrén l Flisarbeid: Smistad Mur og Flis l Pussarbeider: Betongindustri l Elektro og VVS: Apply TB l Heiser: Reber Schindler Heis l Branntetting: Firesafe l Lås, beslag og garnityr: Kaba Møller Undall l Storkjøkken 7. etasje: Norrøna Storkjøkken l Kjøkken leilihet: Norema l Maskinutleie: Ramirent

Helsehuset har syv etasjer over bakken og en under. Samlet areal er på ca 10.500 kvadratmeter. Tiltakshaver er Helsehuset Haugesund AS, og bygget er tegnet av Opus Arkitekter og ført opp i totalentreprise av Veidekke Entreprenør. Entreprisekostnaden er på ca 180 mill. kr. eks. mva. Bygget stod ferdig i september i år etter 20 måneders byggetid.
– En trang tomt midt i Haugesund sentrum, kort byggetid og fjell av dårlig kvalitet har vært utfordrende, sier avdelingsleder Lars Vestvik i Veidekke Entreprenør.

Helse i hver etasje
I første etasje er det en stor Coop-butikk med post i butikk, en kafe og en optiker. Andre etasje rommer iFocus, øyenlege med egen operasjonsavdeling og forskningsseksjon. Tredje etasje inneholder Haugesund Medisinske Senter med allmennlegeseksjon, kiropraktorseksjon og fysioterapiavdeling og VICI Treningssenter. I fjerde etasje ligger Privatsykehuset Haugesund (PSH) med konsultasjonsavdeling, operasjonsavdeling med tre operasjonsstuer og sengepost med 12 senger. Femte og sjette etasje inneholder 22 omsorgsleiligheter. I syvende etasje er det kantine og tekniske rom.
Prosjektleder Dirk Schirrmeister i Veidekke Entreprenør sier at de 22 omsorgsleilighetene er 45 til 55 kvadratmeter. De minste er for en person, de større for to personer. I hver etasje er det felles oppholdsrom med kjøkken og aktivitetsrom. I femte etasje er det vinterhage og en stor takterrasse som beboerne kan bruke. Takterrassen ligger vestvendt og har gode solforhold. Fra terrassen er det utsikt over Haugesund sentrum.

Komplekst program
Sivilarkitekt Bjarne Harloff i Opus Arkitekter forteller at byggets fire nederste etasjer fyller tomta, og forholder seg til byrommet og gateløpene som det inngår i.
– De to øverste etasjene danner en forlengelse av hotell Saga og avtrapper seg langs Nygata hvor de møter den lavere delen av bygget i et tårnmotiv på hjørnet av Sørhauggata og Nygata, sier Harloff.
Han sier at byggets hjerte er et sentralt plassert trapperom som knytter de ulike leieseksjonene sammen og bringer lys inn i det store bygningsvolumet, blant annet via en tre etasjer høy glassfasade mot vest fra femte til sjuende etasje. I første og andre etasje er trapperommet gjennomgående, og møter gateplanet henholdsvis mot vest og øst, og knytter på denne måten bygningens to hovedinnganger sammen.
Bygningens ulike program og funksjoner er artikulert i volumoppbygning og materialbruk på en måte som knytter den til omgivelsenes skala uten å kamuflere bygningens egentlige størrelse og betydning. På gateplan åpner bygget seg opp med sammenhengende forretningsfasader mot fortauet.
– Det er benyttet en materialpalett med hvitpusset betong/ lettpusssystem, anthrazink-kledning med innslag av fargede Cembrit-plater, og større glass- og aluminiumsfasader. Kontrasten mellom de klare hvite, og de mørke/svarte overflatene er bevisst benyttet for å understreke oppdelingen av volumene i bygget. I hovedtrapperommet har en vegg i hver etasje, fått sin klare farge. Her har vi fulgt fargesirkelen fra lys gul nederst til dyp lilla i øverste etasje. På denne måten skaper man en gjenkjennende identitet for hver etasje, samtidig som en skaper liv i bevegelsen vertikalt i bygget, sier Harloff.
Bygningen har et meget komplekst program med mange leietakere, og det har vært viktig med god dialog mellom de ulike partene.
– Å løse individuelle behov, uten å gå på akkord med bygningens kvalitet og helhet for øvrig, har kanskje vært den største utfordringen. En profesjonell styring, samt en god dialog mellom entreprenør, byggherre og de ulike prosjekterende fag, har gjort at dette har gått over all forventning, sier Harloff.

Trang tomt
Helsehuset ligger mellom Sørhauggata, Nygata, Skåregata og Thon Hotel Saga. Bygget har innganger fra både Sørhauggata og Skåregata. Tomten er på 1,6 mål og hadde fjellgrunn av dårlig kvalitet. Bygget er derfor forankret med lange fjellbolter, og det var nødvendig å sikre Skåregata mot utgliding under grunnarbeidene.
Bygget har tilnærmet rektangulær form. Den eneste konstruksjonen i grunnen under bygget er heisgruvene. Innkjøring til parkeringsanlegget i underetasjen er via en tunnel fra parkeringsanlegget på nabotomten mot sør.

Elementbygg
Bærende konstruksjon er i plasstøpte vegger med prefabrikkerte elementer fra Con-Form i kjeller og deler av første etasje og prefabrikkerte betongveggelementer og hulldekker videre opp. Taket i sjuende etasje er flatt, isolert og tekket med takbelegg. I femte etasje er det en stor takflate med sedum. Block Berge Bygg har levert betongveggelementer og hulldekker på totalt 266 billass.
Fasadene består av elementer med hvit puss, metallplate-
kledning (alutile antrasink sinusplater) og felt med røde Cembrit-plater. Bygget har glassfasader mot alle retninger.
Det er fliser i inngangspartiene og trappehusene, parkett i kantine og leiligheter og belegg av vinyl og linoleum i helseareal. Bygget har i hovedsak faste vegger. Det er faste himlinger i leilighetene og i stor grad systemhimlinger i resten av bygget.
Det er i snitt 25 cm isolasjon i tak, 25 cm i tradisjonelt bygde vegger og 17 cm i betongelementer. Trykktesting viser en luftveksling på 0,59.
Hele bygget har universell utforming. Bygget har to heiser; en båreheis og en sengeheis.

Lyddempet treningssenter
Bygget har strenge krav til lyddemping i etasjeskiller, skillevegger og himlinger. Schirrmeister forteller at lyddemping av treningssenteret i tredje etasje var krevende.
– Det ligger øyelege i etasje under og helsevirksomhet i samme etasje, og sykehus i etasjen over. Treningssenteret ligger på et dekke av 500 profil hulldekker (320 profil i resten av bygget) som er bygget opp med 25 cm, sier han.

Behovsstyrt ventilasjon

Helsehuset er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med vannbåren varme basert på luft til vann varmepumpe og gasskjel til spisslaster. Det er radiatorer i omsorgsleilighetene og kombinerte kjøle- og varmebaffler i helsedelene i bygget. Bygget er i energiklasse B, og har behovsstyrt ventilasjon med varmegjenvinning. Bygget er fullsprinklet. Solavskjerming skjer med zip-screens.