Hellvik Hus er i gang med implementering av Holteportalen. Kjedesjef Mikal Stapnes i Hellvik Hus (fra venstre), kjedekoordinator Tom Ove Sørdal i Hellvik Hus, Terje Førsund, driftssjef i Holte og Frode Eek, produktdirektør i Holte. Foto: Hellvik Hus

Hellvik Hus satser på den digitale byggeplassen

Hellvik Hus digitaliserer byggeplassene sine, og kan da kalle seg digital i alle ledd.

Det skriver ferdighusprodusenten i en pressemelding fredag.

Gjennom flere års systematisk og grundig arbeid har Hellvik Hus digitalisert den daglige driften av virksomheten, skriver de i meldingen. Det eneste unntaket fram til nå har vært byggeplassen, hvor man fortsatt har gjort en del arbeid, som utfylling av sjekklister, vernerunder, avviksrapportering og lignende på papir.

Nå innfører husbyggeren den digitale byggeplassen hos alle Hellvik Hus-forhandlere over hele landet.

– Vi må fortsatt bruke hammer for å slå i spiker, men med den digitale byggeplassen på plass ivaretar vi både tømmermenn og byggeledere sine øvrige oppgaver på en effektiv og enkel måte som tilfredsstiller myndighetskravene, sier Mikal Stapnes, kjedeleder i Hellvik Hus Kjededrift.

For å kunne gjennomføre den digitale byggeplassen i praksis har Hellvik Hus inngått avtale med programvareselskapet Holte for å ta i bruk deres system Holteportalen.

I systemet, som er kompatibelt med mobil, nettbrett og laptop, inngår moduler for blant annet kontrakt, vernerunder, rutiner, sjekklister, mannskapsliste og kjørebok. Alt tilgjengeliggjøres i et felles program, samtidig som Holteportalen integreres med Hellviks Hus sitt CRM-system.

– Vi valgte Holte på bakgrunn av deres lange erfaring i byggebransjen, samtidig som de leverer et produkt som svarer på våre behov på byggeplass. For oss var det viktig å samle alt dette på et sted, og det får vi nå gjort, sier kjedeleder Mikal Stapnes i pressemeldingen.

Implementeringen av Holteportalen starter opp høsten 2018 med to pilotbedrifter i Hellvik Hus Gruppen. I løpet av 2019 skal systemet implementeres hos samtlige Hellvik Hus-forhandlere over hele landet, heter det videre i meldingen.

– Det er utrolig gøy å ha en så dedikert og fremoverlent boligprodusent som Hellvik Hus med på laget, sier Frode Eek, produktdirektør i Holte.