Helikopterbase Haakonsvern

<p>Foto: Ole Harald Dale</p>Helikopterbase for 334 skvadronen åpner på Haakonsvern. Det vil bli base for NH90, som vil operere på fregattene. Foto: ForsvarsbyggHelikopterbase for 334 skvadronen åpner på Haakonsvern. Det vil bli base for NH90, som vil operere på fregattene. Foto: ForsvarsbyggFoto:Ole Harald DaleÅpning av helikopterbasen på haakonsvern, for 334 skvadronen. NH90 Helikopterene for marinen og kystvakten skal ha basen her. Foto: ForsvarsbyggFoto: ForsvarsbyggHelikopterbase for 334 skvadronen åpner på Haakonsvern. Det vil bli base for NH90, som vil operere på fregattene. Foto: ForsvarsbyggFoto: ForsvarsbyggHelikopterbase åpner på haakonsvern, som vil bli base for 334 skvadron. Foto: ForsvarsbyggFoto: Ole Harald DaleFoto: Ole Harald DaleFoto: Ole Harald DaleFoto: Ole Harald Dale

Marinebasen Haakonsvern i Bergen har fått en ny helikopterbase for Luftforsvaret.

FAKTA

Sted: Haakonsvern, Bergen

Prosjekttype: Nybygg

Kontraktssum Br Ulveseth: 119 mill eks mva

Kontraktssum Drange Maskin: 60,5 mill eks mva

Bruttoareal: 4.000 kvm

Tiltakshaver: Forsvarsbygg

Generalentreprenør: Br Ulveseth

Grunnentreprenør: Drange Maskin

Arkitekt og totalrådgiver: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Hulldekker: Spenncon l Prefab betongtrapp: Con-Form l Gulvstøp og akrylbelegg: Betonggulv l Fasadeplater og beslag: Sigurd Opheim l Q-dekker: Nævdal Stålbygg l Stålkonstruksjoner: IPOA l Taktekking: Fløysand Tak l Alu/glass fasade: Kebo Glass l Tømrerarbeid og ytterveggselementer: Dørmænen & Eide l Maler og gulvlegger: BHB Maler og Gulv l Flislegger: Br Ulveseth l Sanitæranlegg og varme/kjøling: Bergen Rørteknikk l Elektro: Thunestvedt l Ventilasjon: Bergen Air l Automasjon: Siemens l Nødstrømanlegg: Reservekraft l Høyspentanlegg: Bravida l Heis: ThyssenKrupp Elevator l Sprinkler og vanntåkeanlegg: Brann og Sprinklerteknikk l Utv porter: Vest Norge Doors l Innv porter: Protectio l Storkjøkken: HTH Kjøkkenforum l Mobilkran: Myklebust l Transport og mottak byggavfall: Ragn Sells

Helikopterbasen er en del av 334 skvadron og skal betjene seks NH90 helikoptre. 334 skvadron har Bardufoss som hovedbase. Helikoptrene skal primært støtte Kystvakten og fregattvåpenet. Basen vil ha 60 arbeidsplasser.

Forsvarsbygg er tiltakshaver for helikopterbasen. Norconsult har vært arkitekt og rådgiver for alle fag, mens Drange Maskin har utført et omfattende grunnarbeid. Brødrene Ulveseth har ført opp bygget på basen i generalentreprise.

Brødrene Ulveseths kontraktssum er 119 millioner kroner. Byggearbeidene startet i august 2014 og ble fullført i august i år. I slutten av september ble helikopterbasen offisielt åpnet av forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide.

Helikopterbasen rommer flere store haller (kalt dokker av Luftforsvaret), verksted, lager, kontorer, spiserom og garderober.

– Den største utfordringen i prosjektet var at bygget er teknisk avansert, sier prosjektleder Jimmy Håkonsund i Brødrene Ulveseth.

Funksjonsstyrt bygg

Sivilarkitekt Aud Gilberg i Norconsult forteller at utforming av bygget har vært styrt av et romprogram med strenge krav til funksjon og logistikk.

– Bygget rommer mange spesialdesignete løsninger, og det har vært en forutsetning at løsningene var tilsvarende utformet ved begge de to basene i Bardufoss og på Haakonsvern, sier Gilberg.

Den synlige beliggenheten på Bogøytoppen har også stilt krav til arkitekturen. Bygget er kledt med lyse aluminiumsplater som tilpasser seg den lyse himmelen over og rundt bygget. Det er forsøkt å utforme et flott bygg med gode kvaliteter, uten at det skal fremstå som et signalbygg. De lyse aluminiumsplatene har varierende perforeringsgrad som skaper mønstre i fasaden, og som bidrar til et tredimensjonalt uttrykk som bryter opp den boksaktige formen.

– Nybygget knyttes direkte til et eksisterende bygg med en gangbro i glass. Fasadene på det eksisterende bygget er kledt med tilsvarende aluminiumsplater som nybygget, og bidrar til å skape en helhet i anlegget, sier Gilberg.

Omfattende grunnarbeid

Helikopterbasen ligger på Bogøytoppen inne på Haakonsvern orlogsstasjon. Drange Maskin har sprengt en fjellknaus (35.000 kubikkmeter fast fjell) og planert og asfaltert et areal på 24,6 mål. Sprengning har skjedd med rystelseskrav på 10 mm/s. Deler av sprengsteinsmassene som er brukt i planeringen kommer fra utvidelsen av tørrdokken på Haakonsvern. Selskapet har masseflyttet 43.000 kubikkmeter blandete masser og 46.000 kubikkmeter sprengstein.

Drange Maskin har også bygget en ny tilkomstvei til helikopterbasen på 650 meter. I forbindelse med dette arbeidet er inntil ti meter høye fjellskjæringer sikret og bygget fem mål med internveier, parkering, miljøsta-
sjon, parkareal og arrondering på landsiden. Under landingsområdet for helikoptre er det bygd et stort fordrøyningsbasseng. Drange Maskins kontraktssum er på 60,5 millioner kroner eks mva.

Betong og stål

Hovedbygget på helikopterbasen har en rektangulær form. Bærende konstruksjon består av betong og stål. Fasadene er av isolerte sandwichelementer kledt med aluminiumsplater. Hallene har åpne himlinger med synlige tekniske installasjoner. Veggene er innvendig kledd med partier av lyd-
absorberende treullsementplater. Tilsvarende plater er også benyttet som himlingsplater i resten av bygget. Gulvene i hallene har epoksybelegg.

Helikopterbasen er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme basert på orlogsbasens eget fjernvarmenett. Brannsikring er ivaretatt med fullsprinkling og vanntåkeanlegg.