- Vi trenger en tydelig retning fra myndighetene, sier Skanska-sjef Ståle Rød.

- Helhetlig utbygging grunnlaget for mer effektiv veibygging

Skanska-sjef Ståle Rød understreker viktigheten av å bygge samlet og at man kan planlegge i et overordnet perspektiv til å bygge mer effektivt. - Helhetlig utbygging er grunnlaget for en mer effektiv veibygging, sier Rød.

Han deltok onsdag i en samtale rundt hvordan vi ruster Norge for fremtiden som en del av Møteplass Oslo sammen med vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, leder av Stortingets transportkomite Helge Orten og Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen.

Han peker på at næringen står klar til å levere hva samfunnet krever av infrastrukturutbygging så lenge forutsigbarheten er til stede.

- Vi trenger en tydelig retning fra myndighetene. For oss i leverandørbransjen er avgjørende at vi kan bygge opp ressurser, kompetanse og en maskinpark, og for å få til dette trenger vi forutsigbarhet. Og får vi muligheten til å planlegge godt, kan vi levere, sier Rød.

Han mener at å kunne bygge mer helhetlig og samlet er noe av det viktigste elementet til å kunne bygge mer effektivt.

- Får vi et forutsigbart bilde, så vil effekten av at entreprenører og rådgivere jobber tett sammen, og her ligger det et enormt potensial, påpeker Rød, som understreker at det ligger en stor innovasjonskraft i leverandørindustrien.

Ny Nasjonal transportplan
Helge Orten (H), leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget påpeker at arbeidet med den nye Nasjonale transportplanen er i full gang, og at det vil bli endringer fra tidligere utgaver av planen.

- Tidligere har dette tidvis kunne blitt oppfattet som en tvangstrøye med tanke på prioritering innen valg av strekninger og gjennomføring av utbyggingene. Nå jobber vi med å få inn innspill til den nye planen og hvordan den skal utformes og hva den skal inneholde - og nå tenker vi annerledes. Med den nye nasjonale transportplanen skal vi tenke mer langsiktig og legge opp til nye og mer effektive måter å jobbe på, sier Orten. Han peker på at å bygge de riktige strekningene og samarbeidet mellom aktørene i verdikjeden blir viktig for hvordan den kommende planen skal utformes og gjennomføres.

F.v. Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, leder av Stortingets transportkomite Helge Orten og Skanska-sjef Ståle Rød.

- Vi ser nå helt klart viktigheten av å tenke annerledes, dette ser vi både gjennom hvordan Nye Veier og Statens vegvesen arbeider. Ikke minst tar vi signalene om at både byggherrene og bransjen som helhet trenger forutsigbarhet, legger han til

- Store innsparinger mulig
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland sier at det er store muligheter gjennom å tenke nytt og alternativt, og ta med seg næringen i arbeidet som skal gjennomføres.

- Vi har fått frem innsparinger på 134 milliarder kroner på prosjektgjennomføringer i Statens vegvesen, påpeker Dahl Hovland, og drar blant annet frem momenter som utbygging over lengre strekninger for å redusere kostnadene.

- Her er det viktig å få med seg både næringen, men også kommunene i arbeidet for å få frem de beste løsningene, sier hun.

Ingrid Dahl Hovland og Helge Orten.