Denne uka har Statens vegvesen vært på overtakelsesbefaring med Implenia Aurstad som har bygd ny E6 mellom Vinstra og Sjoa. Foto: Roar Holten, Statens vegvesen

Hele E6 Frya-Sjoa overlevert Vegvesenet

Onsdag 19. oktober overtok Statens vegvesen den andre hovedentreprisen på ny E6 i Gudbrandsdalen. Implenia Aurstad er ferdig med bygginga av E6 Vinstra-Sjoa og har overlevert veganlegget til byggherre Statens vegvesen.

Forhalvannen uke sidentok Vegvesenet over den første hovedentreprisen på E6 Frya-Sjoa. Da overleverte AF Anlegg strekningen Frya-Vinstra.

Dermed er hele den 33 kilometer nye E6-strekningen mellom Frya og Sjoa overtatt av E6-prosjektet og Statens vegvesen.

Overtakelsen av E6 Vinstra-Sjoa

Denne uka har Statens vegvesen og Implenia Aurstad vært på overtakelsesbefaringer langs den nye veglinja mellom Vinstra og Sjoa. 19. oktober, ble overtakelsesprotokollen underskrevet, melder Statens vegvesen på sin internettside.

- Det er mye godt arbeid som er utført av arbeidsfellesskapet Implenia Aurstad, sier byggeleder Rune Smidesang i Vegvesenet.

- Spesielt vil jeg trekke fram de store konstruksjonene som Kvam bru og Bjørkerusten viltovergang samt gråsteinsarbeid på store støttemurer i krevende, bratt terreng. Ellers er det flott linjeføring på asfalt, vegoppmerking og rekkverk i den nye E6-traseen, sier han.

- Som byggherre gleder vi oss til å kunne gi bilistene en fin kjøreopplevelse på ny E6 gjennom Gudbrandsdalen.

Etter ukas befaringer gjenstår noen rettinger, endringer og tilleggsarbeider. Implenia Aurstad har en måneds tid på seg til å utføre dette arbeidet.

Overtakelsesprotokollen for E6 Vinstra-Sjoa ble signert av byggeleder Rune Smidesang, Statens vegvesen (t.v.) og assisterende prosjektleder Gunnar Jan Valde, Implenia Aurstad. Foto: Roar Holten, Statens vegvesen

Gjenstår litt før vegåpning

Selv om hovedentreprenørene i det store og hele er ferdige med sin jobb, gjenstår det en del arbeid før vegen kan åpne.

Montering av elektroteknisk utstyr pågår både i og utenfor tunnelene. Denne jobben blir gjort av Aventi Installasjon. Når det tekniske utstyret er på plass, skal tunnelene testes og sikkerhetsgodkjennes før de kan tas i bruk. Det gjenstår også litt arbeid hos noen grunneiere på sidearealene til ny E6.

Når alt er godkjent, skal det nye veganlegget overleveres fra E6-prosjektet til Vegavdeling Oppland i Statens vegvesen.

17. desember 2016 åpner nye E6 Frya-Sjoa med folkefest på Vinstra.