Her har sandsvalene funnet et egnet område for å bygge rede. Nå blir denne delen av anleggsområdet skjermet. Foto: Torstein Rød Klausen/Hæhre Entreprenør
Her har sandsvalene funnet et egnet område for å bygge rede. Nå blir denne delen av anleggsområdet skjermet. Foto: Torstein Rød Klausen/Hæhre Entreprenør

Hekkende fugler stopper del av Hæhre Isachsen-prosjekt

I en sandskråning midt i traseen der Arbeidsfellesskapet Hæhre & Isachsen ANS bygger nye riksveg 4, har en koloni med sandsvaler laget rede. Nå skjermes fuglene for anleggsarbeider gjennom hekkesesongen.