Heimdalshallen

Prosjektsjef Jimmy Quist (t.h.) og anleggsleder Svein Hasse Ovesen har hatt ansvaret for byggingen av Heimdalshallen.

Bydelen Heimdal i Trondheim har fått en verdifull tilvekst. På ruinene av et gammelt samfunnshus har Heimdal Idrettsforening bygget en lekker idrettshall som i begynnelsen av juni sto klar til kamp, helt etter skjema.

Fakta

Sted: Heimdal i Trondheim

Prosjekttype: Idrettshall

Bruttoareal: 4.800 kvm

Byggherre: Heimdal Idrettsforening

Totalentreprenør: HENT

Kontraktsum eks mva:
72 millioner kroner

Arkitekt: Arkitekt Svein Skylstad

Rådgivere: RIB: Norconsult l RIByFy/RIAku/ RIBr: Teknoconsult l RIRør og Geo: Sweco Norge l RIV: Teknisk Ventilasjon l RIE: Rambøll

Underentreprenører/leverandører: Ventilasjon: Teknisk Ventilasjon l Sanitær: IPS l Elektro: Orkdal Instal-
lasjon l Graving: Tverås Maskin og Transport l Stikking: Nidaros Opp-
måling l Prefab. betong: Overhalla Betongbygg l Kjøkken: Termo Stor-
kjøkken l Porter: Ramox l Gulvstøp: Solli Gulvstøping l Sportsutstyr: Titansport / GM Sport l Sportsgulv: Gulv og takteknikk l Murer/ flislegger: Murarbeid l Leverandør flis: Filskon-
kurrenten l Parkett: Bo Andren l Tynnavretting: Rakon Bygg l Vinduer: NorDan l Glass og alu: Ratdal l Lås og beslag: Beslag-Consult l Automatikk: Siemens l Foldevegger: Amundsen l Ståldører: RH Prosjekt l System-
himling: Modulvegger l Maler / gulvlegger: MTG l Spilehimling og tribunebenker: Otretek l Rekkverk: Midthaug l Blikkenslager: Sverre Carlsen l Skilting: Skilt Design l Dører: Swedoor l Taktekking: Icopal Tak

På tomten der Heimdals-hallen nå er bygget sto det tidligere et samfunnshus, bygget av Trondheim kommune i 1962-63. Samfunnshuset ble bygget like ved Breidablikk skole og Heimdal Idrettsforenings idrettsanlegg fra 1929, og var i sin tid et flott og moderne hus med både svømmehall og kinosal i tillegg til en større sal med tilhørende garderober for idretts-aktiviter og andre typer arrangementer. Allerede omkring 1980 var imidlertid samfunnshuset i ferd med å smuldre, bokstavelig talt, og tilstanden var etter hvert så dårlig at bygget for en del år tilbake ble nærmest full-
stendig stengt. De eneste som aller nådigst fikk bruke det var Heimdal Idretts-forening (HIF), Heimdal musikkorps og en bridge-klubb.

Etter en nesten ti år lang prosess ble det tidlig i 2012 oppnådd enighet mellom kommunen og HIF om at HIF skulle få bygge en ny hall på tomten der samfunnshuset sto. HIF skulle både eie og drifte den nye hallen, men kommunen forpliktet seg til å kjøpe tid i hallen til for-
skjellige aktiviteter for om lag 2,8 millioner kroner i året. Kommunen skulle ifølge avtalen dessuten ha ansvaret for utendørsarbeidene omkring hallen.

Vel et års byggetid
I løpet av våren ble tegningene ferdige og ut på sommeren kunne byggesaken legges ut på anbud. Anbudsrunden tok av forskjellige grunner litt tid, men i mars 2013 kunne HIF undertegne en kontrakt med HENT til en verdi av 72 millioner kroner eks. mva.

– HENT ble ikke valgt fordi de er en lokal aktør, men fordi de la frem det beste tilbudet, sier Ingvar Sund, som er styreleder i HIF. Han legger til at det er et valg de ikke har angret på.

– Vi kunne ha fått et billigere bygg, men la vekt på at hallen både utvendig og innvendig skulle være så vedlikeholdsfri som mulig. Det er derfor valgt materialer som tåler røff bruk og behandling, sier han.

22. april 2013 ble arbeidet med hallen satt i gang, med en beregnet byggetid på vel et år. Overtakelsen av ferdig bygg var angslått til 27. mai i år.

– Det holdt omtrent helt nøyaktig. Vi overtok bygget 10. juni – de få ekstra dagene som kom til skyldes i hovedsak noen over-
raskelser knyttet til grunnforholdene under utgravingen av tomten, forteller Sund.

Innholdsrikt bygg
HENTs prosjektsjef Jimmy Quist er da også fornøyd, både med innsatsen og resultatet. Samtlige involverte, det vil si 35 bedrifter og ca. 250 arbeidere av forskjellig slag, har holdt tempoet oppe, men likevel innfridd alle kvalitetskrav. Og hva er det så HIF har fått?

– Det er et innholdsrikt bygg på til sammen 4.800 kvadratmeter. På bakkeplan er det en hovedhall på 1.250 kvadratmeter, 45 meter lang, 25 meter bred og med tribuneplass til 300 tilskuere. Vegg i vegg er det en mindre basishall på 850 kvadratmeter som kan deles i to. Hallene kan brukes til alle former for hallidretter – håndball, kurvball, volleyball, badminton, innbandy, innefotball og trening, det er for eksempel også en ribbevegg der, forteller Quist.

– I hesteskoform omkring hallene ligger det så ti garderober, to av dem for dommere, rom for vaktmester og hallvakt, lagerrom for håndballmål og annet utstyr, flere møterom, toaletter, ganger, trapper og tekniske rom. Fordi bygget ligger i et lett skrånende terreng er det oppå «hesteskoen» bygget en annen etasje som også har et rikholdig innhold. Her er det både et treningssenter og en selskapsavdeling med kjøkken hvor det kan dekkes til og bespises opp til 150 personer. På taket utenfor selskapsavdelingen er det anlagt en stor uteterrasse. I annen-etasjens nordvestre hjørne, med utsikt mot Bymarka og Grå-
kallen, har HIF sitt eget kontor og styrerom.

«Sandwich»
Quist forteller at de to hallene er bygget med prefabrikerte betongelementer, såkalt «betongsandwich». Ettersom dette gir meget god isolasjon er det ikke lagt varmekabler under sports-gulvet i hallene, bare i garderobene. Betongelementene, som er kledd utvendig med hvit knust marmor, er levert av Overhalla Betongbygg.

Hele Heimdalshallen var opprinnelig prosjektert som et stålbygg, men det ble altså etter hvert av flere grunner valgt å bruke ferdigisolert sandwichbetong i oppbyggingen av de to hallene. Også de 40 SDT-takelementene som bærer taket over de to hallene kommer for øvrig fra Overhalla.

Den øvrige delen av bygget, som er bygget utenpå hallene, er oppført i stål og tre og kledd med Cembrit fasadeplater. Her har de tre inngangene til bygget fått hver sin farge – gul inngang er for spillere, trenere, dommere og andre som skal bruke hallene, rød inngang er for publikum mens grønn inngang er for brukere av selskapslokalene og de som skal til klubbhusdelen av bygget.

Vært på legd
– Vi er veldig glade for å ha fått dette til, sier Ingvar Sund. Han forteller at HIF i årevis har flyttet rundt fra det ene foreløpige lokalet til det andre, og at et eget, permanent tilholdssted har vært et dypfølt savn.

– Vi har nærmest «vært på legd», men kan nå altså endelig tilby våre om lag 800 medlemmer lokaler som er våre egne og som kan bidra til å bedre samhørighet og lagskultur.

– Men hvordan kan et forholdsvis lite idrettslag makte et slikt økonomisk løft som en idrettshall til mer enn 80 millioner kroner er?

– Det er klart at vi ikke hadde maktet dette uten offentlige tilskudd. Til sammen har vi fått nærmere 40 millioner kroner i støtte fra kommunen, Kulturdepartementet og tippemidler. Kommunen har også garantert for det vi har vært nødt til å låne, og går inn som en betydelig leietaker i bygget. En nærliggende skole vil for eksempel være en fast bruker av hallene. Så vil hovedhallen kunne leies ut til konserter og utleie av selskaps-lokalene til forskjellige arrangementer vil også generere inntekter. Det samme vil forhåpentlig også treningssenteret gjøre. Det vil være tilgjengelig for alle som ønsker å bruke det fra kl 07 til 22 og kan brukes av alle som kjøper seg inn. Foreldre vil her for eksempel ha en utmerket mulighet til å trene mens barna deltar i aktiviteter annet sted i bygget. Månedsprisen er satt til kr. 200 og vi har budsjettert med 200 brukere. Kiosk- og kafeteria-
drift i publikumsinngangen vil også gi inntekter, og når vi summerer er vi kommet til at vi skal klare dette, mener Sund.

Han legger til at HIF uten tvil kunne ha bygget en rimeligere hall, men er sikker på at valg av kvalitet og litt dyrere løsninger enn det billigste vil betale seg i lengden.

HIF overtok Heimdalshallen 10. juni, og alt var da så klart at dommeren kunne blåse i gang hallens første håndballkamp. Litt tid vil likevel ennå gå før alt er helt ferdig, ikke minst utvendig hvor kommunen har ansvaret for veier, parkering, beplantning osv. At Heimdal nå har fått en meget verdifull tilvekst til bydelens tilbud, er det imidlertid ingen tvil om.


Flere prosjekter