Heimdal Entreprenør tetter NTNU-bygg

Av fire anbydere er Heimdal Entreprenør (10.978) lavest på tett-bygg entreprisen for bygningsteknisk laboratorium ved NTNU. Nest laveste anbyder NCC Bygg (11.443) ble avvist på grunn av for sent mottatt anbud. De to øvrige anbyderne Team-Bygg og Trebetong har henholdsvis 12.934 og 14.628 millioner kroner. Stålkontruksjoner Kun to anbydere på stålkonstruksjoner og lett-tak; Bygg-Con med 8.540 og Heimdal Entreprenør med anbudssummen 8.603 millioner . Entreprisen omfatter hovedbæresystem i stålkonstruksjoner og lettakelementer som takkonstruksjon for påbygg. Riving av eksisterende konstruksjoner i forbindelse med montering av bæresystemer. Grunn og betong til NCC Bygg Av fire meget jevne anbydere på grunn- og betongarbeider er NCC Bygg lavest med 3.086 mill. kr. Nærmest er Heimdal Entreprenør med 3.347 mill. kr. Så følger Stjern AS (3,564) og Midt-Norge Entreprenør (3.637) mill. kr.