Heimdal Entreprenør bygger laboratoriesenteret

Helsebygg Midt-Norge har besluttet å tildele hovedentreprise bygg for Laboratoriesenteret til Heimdal Entreprenør AS. .

Kontrakten er på ca. 240 millioner. Kontraktsarbeidet skal utføres i perioden desember 2002 til august 2005. I serien av store St. Olavs-kontrakter er den som gjelder det rent bygningsmessige på Laboratoriesenteret den aller første som er utdelt. Den neste storkontrakten gjelder kvinner/barnsenteret med anbudsåpning 19. september.