Heidi Berg, Foto: Marius Fiskum

Heidi Berg ny sjef i Trimble Solutions Sandvika

Heidi Berg går inn som ny sjef i Trimble Solutions Sandvika etter Idar Kirkhorn.

Idar Kirkhorn. Foto: Marius Fiskum

– Vi gjør nå noen justeringer i ledelsen. Jeg går av som daglig leder og denne rollen erstattes av Heidi Berg i stillingen som leder forretningsutvikling Norge, sier daglig leder Idar Kirkhorn.

- Heidi kjenner den norske bransjen godt gjennom tett kundekontakt med rådgivere, entreprenører og byggherrer, som prosjektleder for FOU-prosjekter og gjennom arbeid i faglige foreninger og bransjekonferanser, fortsetter Kirkhorn.

- Jeg ser frem til å ta et enda større ansvar i vårt hjemmemarked. På verdensbasis ser vi at Norge er et foregangsland når det gjelder bruk av ny teknologi og utvikling av nye arbeidsprosesser, derfor er dette markedet svært viktig for Trimble, sier Heidi Berg.

– Vi har hatt jevn vekst over flere år og 2019 tegner til å bli et meget godt år for oss. Etter sju år som daglig leder i Trimble Solutions Sandvika er det på tide å gjøre en endring, sier Kirkhorn som går av som daglig leder fra 1. Januar 2020.

Kirkhorn vil gå inn i en ny rolle innen produktutvikling.

- Å jobbe med innovative løsninger for samferdselsbransjen er svært givende. Sandvika-kontoret har nylig overtatt ansvaret for det unike planleggingsverktøyet Quantm samt programvaren TILOS, et verktøy for fremdriftsplanlegging. Vi utvikler videre Novapoint prosjekteringsverktøy og plattform-løsningen Quadri. Med dette tar vi i Sandvika et større helhetsansvar for Trimble sine løsninger innen infrastruktur, sier han.

Trimbles virksomhet innen programvareløsninger for planlegging og prosjektering av infrastruktur for samferdsel opereres fra Trimble sitt kontor i Sandvika utenfor Oslo.