With Orca blir en realitet i 2024. Ill. HeidelbergCement/Felleskjøpet AGRI
With Orca blir en realitet i 2024. Ill. HeidelbergCement/Felleskjøpet AGRI

HeidelbergCement og Felleskjøpet har fått klarsignal for nullutslipps lasteskip

HeidelbergCement og Felleskjøpet AGRI har sammen med Egil Ulvan Rederi fått over 100 millioner kroner i støtte fra Enova til å bygge det som skal være verdens første nullutslipps lasteskip. Etter planen skal skipet settes i drift i 2024.

Planen er at bulkskipet skal frakte varer for HeidelbergCement og samarbeidspartner Felleskjøpet fra Vestlandet til Østlandet, og motsatt utslippsfritt.

– Gjennom Grønt Skipsfartsprogram sitt servicekontor har prosjektet modnet, og i 2021 ble Egil Ulvan Rederi valgt ut blant 30 andre, nasjonale og internasjonale rederi, til å bygge og utvikle skipet. Som en del av prosjektet gir Enova også 14 millioner kroner til Statkraft og Skagerak Energi, som har søkt om støtte til investering i en bunkringsløsning som skal forsyne Egil Ulvan Rederi sitt hydrogendrevne lasteskip, heter det i en pressemelding.

Giv Brantenberg, general manager i HeidelbergCement Northern Europe, er takknemlig ovenfor Enova som har valgt å støtte prosjektet.

– Prosjektet adresserer utslipp fra transportdelen i vår verdikjede, det er unikt, ambisiøst og fremtidsrettet. Det er i tråd med HeidelbergCements ambisjoner om å være en ledende aktør innenfor vår industri på veien mot karbonnøytralitet, sier han i meldingen.

HeidelbergCement estimerer med at karbonfotavtrykket fra tilslagsmaterialene kan bli redusert med 50-60 prosent gjennom å benytte nullutslippsfartøyet, siden transport står for en signifikant del av karbonfotavtrykket for denne type produkter.

Lars Erik Marcussen, logistics manager i HeidelbergCement Northern Europe mener at støtten fra Enova på totalt 114 millioner kroner, kan ha en stor påvirkning i fremtidig shipping.

– Dette er utvilsomt en merkedag for oss, og en stor og viktig milepæl for alle aktørene i samarbeidet. Støtten fra Enova gjør at vi nå kan iverksette byggingen av verdens første nullutslippslasteskip. Dette vil bidra til å redusere klimagassutslipp, og det vil bidra til videre innovasjon og utvikling innen shipping-segmentet. Gjennom prosjektet viser vi hvor viktig det er å søke samarbeid om man skal nå klimamålene. Samarbeidet som vi har fått til via GSP (Grønt skipsfartsprogram) er det verdt å være stolte over sier Marcussen i meldingen.

De involverte i Greenbulk-prosjektet etter at Enova-tilskuddet ble offentliggjort mandag ettermiddag. Bak fra venstre: Kevin Gould, Statkraft, Gjermund Johannessen, The Norwegian Ship Design Company, Eivind Dale, DNV, statssekretær Sigrid Melhuus i Klima- og miljødepartementet og Ingrid Aune, Enova. Foran fra venstre: Narve Mjøs, DNV, Per-Kenneth Øye, Felleskjøpet Agri, Ivar C. Ulvan, Egil Ulvan Rederi, Lars Erik Marcussen, HeidelbergCement Norway, administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova og Bjørn Holsen, Statkraft. Foto: HeidelbergCement/

De involverte i Greenbulk-prosjektet etter at Enova-tilskuddet ble offentliggjort mandag ettermiddag. Bak fra venstre: Kevin Gould, Statkraft, Gjermund Johannessen, The Norwegian Ship Design Company, Eivind Dale, DNV, statssekretær Sigrid Melhuus i Klima- og miljødepartementet og Ingrid Aune, Enova. Foran fra venstre: Narve Mjøs, DNV, Per-Kenneth Øye, Felleskjøpet Agri, Ivar C. Ulvan, Egil Ulvan Rederi, Lars Erik Marcussen, HeidelbergCement Norway, administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova og Bjørn Holsen, Statkraft. Foto: HeidelbergCement/