Hedret med internasjonal trepris

- Jeg er stolt og glad på bedriftens, produktets og egne vegne, sier Moelvens Lars Grøtta, som ved en høytidlighet i rådhuset i Wien mandag kveld ble tildelt den østerrikske Schweighofer-prisen i klassen for treteknologi.

Prisen ble tildelt Grøtta for arbeidet han har gjort i Moelven FireGuard AS for å utvikle branntrygt tre til et kommersielt produkt. Under prisutdelingen var blant andre den østerrikske landbruksministeren til stede sammen med spesielt inviterte gjester fra forskning, industri og politikk. Også Moelvens konsernsjef Bo Borgström var til stede i egenskap av styreleder i bransjeorganisasjonen for den europeiske tremekaniske industrien. Lars Grøtta sier at tildelingen av denne prisen innebærer en viktig internasjonal anerkjennelse av branntrygt tre fra Moelven og at den kan få stor markedsmessig betydning for produktet. Tre som ikke brenner Moelven har i samarbeid med FireGuard Scandinavia i Trondheim utviklet en væske og metode for impregnering av trevirke som gjør at treet ikke brenner. Moelven bygde først et pilotanlegg for impregnering og etablerte i 1997 et permanent impregneringsanlegg for branntrygt tre på industriområdet i Moelv. Lars Grøtta har vært prosjektleder både for etableringen av det permanente impregneringsanlegget, oppstart av produksjonen og markedsføringen av de branntrygge produktene. Nyskapende Schweighoferprisen består av fire forskjellige priser hvorav tre går til unge talenter (under 40 år) som har gjort et nyskapende arbeid for utvidet bruk av trematerialer. Treteknologiprisen som er tildelt Grøtta, er en av de tre talentprisene. Lars Grøtta understreker at det nyskapende arbeidet som gjort i Moelven når det gjelder branntrygt tre ikke er noe enmannsverk. Vi har vært en liten gruppe som sammen har arbeidet med dette og jeg oppfatter tildelingen av prisen som en anerkjennelse for det arbeidet vi sammen har gjort i Moelven, sier han. Prosjektleder Grøtta er utdannet som sivilingeniør i treteknologi ved Norges Landbrukshøgskole i Ås. Der baserte han i samarbeid med Moelven arbeidet med sin hovedoppgave på utviklingen av branntrygt tre. Umiddelbart etter endt utdanning begynte han som prosjektleder for branntrygt tre i Moelven FireGuard AS. Lars Grøtta var i perioden 1998-2003 salgssjef i Moelven FireGuard og er fra i vår salgssjef ved Moelven Mjøsbruket på Biri. Fremme bruken av tre Schweighoferprisene er innstiftet av den østerrikske familien Schweighofer for å hylle treet og for å fremme nye ideer om bruken av tre. Familien har gjennom 500 år arbeidet med tre. Hovedprisen utdeles til iøynefallende, innovative prestasjoner innen forskning, utvikling og økonomi som kjennetegnes ved å forbedre forsyninger av kvalitetstre eller ved å øke bruken og verdien av tre i Europa. De tre talentprisene gis til yngre, talentfulle mennesker med nye ideer for bruken av tre der en legger vekt på innovative ideer, produkter, teknologi og strategier i anvendelsen av tre; fra skogen til ferdig produkt.